Bakit itinago ni Cupid ang tunay niyang pagkatao kay Psyche?

Bakit kailangan ng ekonomiya ang panlabas na sektor?

Si Cupid ay itinago ang kanyang tunay na pagkatao kay Psyche dahil sa takot na maaaring hindi siya tanggapin o mahalin ng huli.

Si Psyche ay isang mortal habang si Cupid ay isang diyos ng pag-ibig.

Dahil sa kanilang magkaibang kalikasan, nag-alala si Cupid na ang kanilang pag-ibig ay hindi tatagal o magiging mapanganib para kay Psyche.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit kailangan ng ekonomiya ang panlabas na sektor?

Kaya’t nagpasya si Cupid na itago ang kanyang tunay na pagkatao upang maprotektahan ang kanilang pag-ibig at ang kaligtasan ni Psyche.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *