Ano ang pagkakaiba ng pantay at patas?

Ano ang pagkakaiba ng pantay at patas?

Ang pagkakaiba ng ‘pantay’ at ‘patas’ ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Mga Nilalaman

Pantay

Ang salitang ‘pantay’ ay tumutukoy sa pagkakaroon ng parehong halaga, karapatan, o pagkakataon para sa lahat ng mga tao.

Ito ay nangangahulugang walang pagkakaiba o diskriminasyon sa pagtrato sa mga tao batay sa kanilang katayuan, kasarian, edad, o iba pang mga salik.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit labag sa Saligang Batas ang Kasunduang Parity Rights?

Halimbawa, ang isang lipunan na may pantay na pagkakataon ay nagbibigay ng parehong edukasyon, trabaho, at karapatan sa lahat ng mga mamamayan.

Patas

Ang salitang ‘patas’ ay tumutukoy sa pagkakaroon ng patas na pagtingin, paghatol, o pagtrato sa mga tao o sitwasyon.

Ito ay nangangahulugang walang kinikilingan o pinapaboran ang isang tao o grupo.

Halimbawa, ang isang patas na paghatol ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng mga partido na maipahayag ang kanilang panig at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit sa Italy nagsimula ang Renaissance?

Sa pangkalahatan, ang ‘pantay’ ay tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng mga tao o sitwasyon, habang ang ‘patas’ ay tumutukoy sa pagkakaroon ng patas na pagtingin o pagtrato.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *