Bakit nararapat gamitin ang isip at kilos-loob sa pagpapasya?

Bakit nararapat gamitin ang isip at kilos-loob sa pagpapasya?

Ang isip at kilos-loob ay mahalagang gamitin sa pagpapasya dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na mag-isip nang maayos at magdesisyon batay sa ating mga karanasan, kaalaman, at mga pangangailangan.

Ang isip ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na mag-analisa, magplano, at magtimbang ng mga dapat at hindi bago tayo magdesisyon.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalagang pag aralan ang alamat ng mga Bisaya?

Samantala, ang kilos-loob ay ang ating kakayahan na sundin ang ating mga desisyon at gawin ang nararapat kahit na may mga hadlang o pagsubok.

Sa pamamagitan ng paggamit ng isip at kilos-loob sa pagpapasya, mas malaki ang posibilidad na makamit natin ang mga layunin natin at magkaroon ng mas magandang resulta sa ating mga desisyon.

BASAHIN DIN ITO:  Paano natin masisiguro na ligtas ang ating tubig at pagkain?