Bakit mahalagang pag aralan ang alamat ng mga Bisaya?

Bakit mahalagang pag aralan ang alamat ng mga Bisaya?

Ang alamat ng mga Bisaya ay mahalagang pag-aralan dahil naglalaman ito ng mga kwento at paniniwala ng mga taong Bisaya.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga alamat na ito, maipapakita ang kultura at kasaysayan ng mga Bisaya.

Malalaman natin ang kanilang mga tradisyon, paniniwala, at mga aral na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalaga sa sinaunang kasaysayan ang Callao Man?

Ang pag-aaral ng mga alamat ng mga Bisaya ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang identidad at pagkakakilanlan bilang isang grupo ng mga tao.