Bakit mahalaga sa sinaunang kasaysayan ang Callao Man?

Bakit mahalaga sa sinaunang kasaysayan ang Callao Man?

Ang Callao Man ay isang mahalagang bahagi ng sinaunang kasaysayan dahil ito ang pinakaunang natuklasang fossil ng isang tao sa Pilipinas.

Natagpuan ito sa Callao Cave sa Cagayan noong 2007.

Ang pagkakaroon ng fossil na ito ay nagpapatunay na mayroon nang mga sinaunang tao na naninirahan sa Pilipinas noong mga libong taon na ang nakalilipas.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalagang masukat ang Economic Performance ng bansa?

Ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga unang tao na nanirahan sa bansa at nagpapalawak sa ating kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas.

Ang pag-aaral sa Callao Man ay nagbibigay ng mga patunay at ebidensya sa pag-unlad ng kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *