Paano natin masisiguro na ligtas ang ating tubig at pagkain?

paano natin masisiguro na ligtas ang ating tubig at pagkain

Upang masiguro na ligtas ang ating tubig at pagkain, kailangan nating sundin ang mga sumusunod na hakbang:

1. Iwasan ang paggamit ng maruming tubig.

Siguraduhin na ang tubig na ating iniinom ay malinis at ligtas. Maaaring magpakulo ng tubig o gumamit ng water purifier upang patayin ang mga mikrobyo na maaaring nagdudulot ng sakit.

2. Panatilihing malinis ang ating mga kagamitan sa pagkain.

Bago gamitin ang mga kagamitan, hugasan ito ng maayos upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo.

3. Iwasan ang pagkain ng hilaw na karne, isda, o iba pang mga pagkain na maaaring magdulot ng sakit.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalaga ang paggamit ng unang wika?

Siguraduhin na ang mga ito ay lubos na niluto upang patayin ang mga mikrobyo.

4. Itapon ang mga pagkain na may nakikitang mga palatandaan ng pagkasira tulad ng amoy, kulay, o lasa.

Huwag itong kainin upang maiwasan ang pagkakasakit.

5. Panatilihing malinis ang ating mga kusina at mga lugar kung saan tayo nagluluto.

Linisin ang mga kagamitan at linisin ang mga lugar na madalas hawakan tulad ng mga pinto, mga hawakan ng ref, at iba pa.

6. Sumunod sa mga tamang pamamaraan ng pagluluto at paghahanda ng pagkain.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit nagtatalaga ng takdang dami lamang ng produkto sa pamahalaan?

Siguraduhin na ang mga pagkaing niluluto ay sapat na maluto upang patayin ang mga mikrobyo.

7. Mag-ingat sa pagbili ng mga pagkain.

Siguraduhin na ang mga ito ay galing sa mga malinis at rehistradong mga tindahan o mga supplier.

8. Magkaroon ng tamang pagtatapon ng basura.

Iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga ilog o iba pang mga pinagkukunan ng tubig upang maiwasan ang polusyon.

Sa pamamagitan ng pagiging maingat at pagsunod sa mga tamang hakbang na ito, masisiguro natin na ligtas ang ating tubig at pagkain mula sa mga mikrobyo at iba pang mga salot na maaaring magdulot ng sakit.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalaga sa sinaunang kasaysayan ang Callao Man?