Bakit kailangan ng ekonomiya ang panlabas na sektor?

Bakit kailangan ang yamang tao sa bansa?

Ang panlabas na sektor ay mahalaga sa ekonomiya dahil ito ang nagbibigay ng mga oportunidad para sa paglago at pag-unlad.

Ito ay tumutukoy sa mga industriya at negosyo na nakikipagkalakalan sa ibang bansa.

Sa pamamagitan ng panlabas na sektor, ang isang bansa ay nakakapag-import ng mga produkto at serbisyo na hindi maaaring ma-produce o maibigay nang mabuti sa loob ng bansa.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit labag sa Saligang Batas ang Kasunduang Parity Rights?

Ito rin ang nagbibigay ng pagkakataon para sa ekspansyon ng mga lokal na negosyo sa ibang mga merkado.

Bukod dito, ang panlabas na sektor ay nagbibigay ng trabaho at kita para sa mga mamamayan, na nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa.

Sa kabuuan, ang panlabas na sektor ay isang mahalagang bahagi ng pagpapaunlad at pagpapalakas ng ekonomiya ng isang bansa.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit kailangan maging responsable sa mga bagay na iyong gagawin?

IBA PANG MGA TANONG:

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *