Bakit nakakaapekto ang pagkakaroon ng utang sa pagkonsumo ng tao?

Bakit nakakaapekto ang pagkakaroon ng utang sa pagkonsumo ng tao?

SAGOT:

Ang pagkakaroon ng utang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagkonsumo ng tao.

Sa madaling salita, kapag may utang ang isang tao, kailangan niyang magbayad ng interes at iba pang bayarin.

Ito ay maaaring magdulot ng dagdag na gastusin at mabawasan ang kanyang disposable income o perang pwedeng gamitin sa ibang mga bagay.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalaga ang pagiging mapanagutan sa pangakong binitawan?

Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng utang ay maaaring magdulot ng stress at pag-aalala sa tao dahil sa kailangang magbayad ng mga obligasyon.

Kaya’t mahalagang mag-ingat at magplano nang maayos sa pagkuha ng utang upang maiwasan ang negatibong epekto nito sa pagkonsumo ng tao.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit kailangan ang yamang tao sa bansa?

Basahin din:

BASAHIN DIN ITO:  Bakit kailangan maging responsable sa mga bagay na iyong gagawin?

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *