Bakit nakakaapekto ang pagkakaroon ng utang sa pagkonsumo ng tao?

Bakit nakakaapekto ang pagkakaroon ng utang sa pagkonsumo ng tao?

SAGOT:

Ang pagkakaroon ng utang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagkonsumo ng tao.

Sa madaling salita, kapag may utang ang isang tao, kailangan niyang magbayad ng interes at iba pang bayarin.

Ito ay maaaring magdulot ng dagdag na gastusin at mabawasan ang kanyang disposable income o perang pwedeng gamitin sa ibang mga bagay.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit nagkakaroon ng mga suliraning pangkapaligiran ang Pilipinas?

Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng utang ay maaaring magdulot ng stress at pag-aalala sa tao dahil sa kailangang magbayad ng mga obligasyon.

Kaya’t mahalagang mag-ingat at magplano nang maayos sa pagkuha ng utang upang maiwasan ang negatibong epekto nito sa pagkonsumo ng tao.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *