Bakit itinatag ang KKK? (SAGOT)

bakit itinatag ang kkk

Ang KKK o Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan ay itinatag noong 1892 bilang isang samahang rebolusyonaryo sa Pilipinas.

Ang layunin ng KKK ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa kolonyal na pamamahala ng Espanya at ang pagkamit ng kalayaan at soberanya ng bansa.

Ang KKK ay itinatag ni Andres Bonifacio, isang lider ng rebolusyonaryong kilusan.

Sa pamamagitan ng KKK, nagawa ng mga miyembro nito na magplano at mag-organisa ng mga pag-aaklas at labanan ang mga Espanyol.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalaga ang mga kasanayan sa pagkalap ng datos?

Ang KKK ay nagtagumpay sa pagpapalaganap ng rebolusyonaryong ideolohiya at pagmamalasakit sa bayan.

Bagamat hindi naging matagumpay ang mga armadong laban ng KKK laban sa Espanya, nagbigay ito ng inspirasyon at nagtulak sa iba pang mga rebolusyonaryong grupo na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas.

IBA PANG MGA TANONG:

BASAHIN DIN ITO:  Paano natin masisiguro na ligtas ang ating tubig at pagkain?

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *