Bakit mahalaga ang pananaliksik sa panahon ngayon?

Bakit mahalaga ang pananaliksik sa panahon ngayon?

Ang pananaliksik ay mahalaga sa panahon ngayon dahil ito ang proseso ng pagsusuri at pag-aaral ng mga bagay-bagay upang makakuha ng impormasyon at kaalaman.

Sa pamamagitan ng pananaliksik, natutugunan natin ang mga katanungan at suliranin na ating hinaharap.

Ito rin ang nagbibigay-daan sa atin na magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga isyu at problema sa lipunan, ekonomiya, agham, at iba pa.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit nagtatalaga ng takdang dami lamang ng produkto sa pamahalaan?

Ang pananaliksik ay nagbibigay ng basehan at ebidensya upang suportahan ang mga desisyon at polisiya na ating ginagawa.

Sa madaling salita, ang pananaliksik ay mahalaga upang magkaroon tayo ng tamang impormasyon at maging maalam sa mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at lipunan.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit kailangan ang yamang tao sa bansa?

Basahin din:

BASAHIN DIN ITO:  Bakit tinawag na arkipelago ang bansang Pilipinas?