Bakit mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya?

Bakit mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya?

Mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya dahil ito ay nangangahulugang ang bansa ay nasasakop at kontrolado ng ibang bansa.

Sa pagiging kolonya, nawawalan ang bansa ng kalayaan at kapangyarihan sa pagpaplano at pagpapatakbo ng sariling ekonomiya, pulitika, at kultura.

Ang mga desisyon at patakaran ay karaniwang ginagawa ng kolonyal na kapangyarihan, na maaaring hindi palaging tumutugon sa mga pangangailangan at interes ng kolonya.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalagang pag-aralan ang kontemporaryong isyu?

Bukod pa rito, ang mga kolonya ay madalas na pinagkukunan ng yaman at mga likas na yaman ng kolonyal na kapangyarihan, na nagreresulta sa pagkasira ng likas na kapaligiran at pagkakait ng mga mapagkukunan sa mga mamamayan ng bansa.

Sa kabuuan, ang pagiging kolonya ay nagdudulot ng kahirapan at pagkakawatak-watak sa isang bansa.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *