Bakit mahalagang masukat ang Economic Performance ng bansa?

Bakit mahalagang masukat ang Economic Performance ng bansa?

Ang economic performance ng isang bansa ay mahalaga upang malaman ang kalagayan ng ekonomiya nito.

Ito ay tumutukoy sa pag-aaral at pagsusuri ng mga pangunahing indikasyon ng ekonomiya tulad ng GDP, unemployment rate, inflation rate, at iba pa.

Sa pamamagitan ng pagmamahalang ito, maaaring matukoy ang pag-unlad o pagbagsak ng ekonomiya ng bansa.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit itinago ni Cupid ang tunay niyang pagkatao kay Psyche?

Ang pagkakaroon ng maayos na economic performance ay nagpapahiwatig ng malakas na ekonomiya, pagtaas ng antas ng kabuhayan, at pagkakaroon ng oportunidad para sa mga mamamayan.

Sa kabilang banda, ang mababang economic performance ay maaaring magdulot ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at iba pang suliranin sa ekonomiya.

Sa pamamagitan ng pagsukat ng economic performance, maaaring makagawa ng mga polisiya at desisyon ang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng bansa at mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit nararapat gamitin ang isip at kilos-loob sa pagpapasya?

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *