Ano ang Likas na Batas Moral? Kahulugan at Halimbawa

likas na batas moral

Narinig mo na ba ang tungkol sa likas na batas moral?

Kung hindi, nawawala ka sa isang mahalagang konsepto sa pilosopiya at etika.

Ang natural na batas moral ay isang hanay ng mga prinsipyong moral na itinuturing na pangkalahatan at hindi nagbabago.

Ito ay batay sa palagay na ang lahat ng tao ay may isang karaniwang hanay ng mga halaga at paniniwala na dapat na gumabay sa kanilang mga aksyon.

Sa post sa blog na ito, alamin natin ang kahulugan ng natural na batas moral gayundin ang magbibigay ng ilang halimbawa upang matulungan kang mas maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito.

Tatalakayin din natin ang mga implikasyon nito sa lipunan ngayon at kung paano ito nakakaapekto sa proseso ng ating paggawa ng desisyon.

Magbasa para matuto pa!

Ano ang Likas na Batas Moral?

Ang likas na Batas Moral ay isang hanay ng mga layuning moral na prinsipyo na likas sa kalikasan ng tao at maaaring matuklasan sa pamamagitan ng katwiran.

Ang batas na ito ay tinatawag ding “batas ng kalikasan.”

Ito ay batay sa paniniwala na mayroong Diyos na lumikha ng sansinukob at pinagkalooban ang mga tao ng kakayahang mangatuwiran.

Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa mga tao na makilala ang tama sa mali at mabuti sa masama.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Kabihasnan? Katangian at Halimbawa

Ang likas na batas moral ay hindi umaasa sa relihiyosong paghahayag o pananampalataya; sa halip, umaasa ito sa paggamit ng katwiran upang matukoy kung ano ang moral na mabuti o masama.

Mayroong ilang iba’t ibang mga pormulasyon ng likas na batas moral , ngunit ang lahat ng mga bersyon ay sumasang-ayon na mayroong ilang mga pangunahing tuntuning moral na pangkalahatan at naaangkop sa lahat ng tao, anuman ang kultura o yugto ng panahon.

Kasama sa mga tuntuning ito ang mga bagay tulad ng pagbabawal laban sa pagpatay, pagnanakaw, at pagsisinungaling.

Habang ang likas na batas moral  ay nagbibigay ng patnubay sa kung paano tayo dapat kumilos, hindi nito palaging sinasabi sa atin kung bakit tayo dapat kumilos sa isang tiyak na paraan.

Halimbawa, ang pagbabawal laban sa pagpatay ay maaaring batay sa paniniwala na ang lahat ng buhay ng tao ay sagrado at dapat protektahan.

O, ito ay maaaring batay sa paniniwala na ang pagpatay sa ibang tao ay nag-aalis sa kanila ng kanilang karapatan sa buhay at kaligayahan.

Sa alinmang paraan, ang likas na batas moral ay nagsasabi sa atin na ang pagpatay ay mali, ngunit hindi nito palaging ipinapaliwanag kung bakit.

Ang Tatlong Pamantayan ng Likas na Batas Moral

Ang likas na batas moral ay isang hanay ng mga layuning etikal na prinsipyo na nakabatay sa kalikasan ng tao at natutuklasan ng katwiran.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Batas? Kahulugan at Halimbawa

Ang sistemang ito ng moralidad ay hindi nagmula sa anumang relihiyoso o sekular na awtoridad, ngunit sa halip ay nakabatay sa likas na mabuti at masama sa kalikasan ng tao.

Ang tatlong pamantayan ng likas na batas moral ay:

  • Ang humahantong sa pangangalaga ng buhay ay mabuti.
  • Ang humahantong sa pagkawasak ng buhay ay masama.
  • Ang humahantong sa kaligayahan ng mga indibidwal ay mabuti, habang ang nagdudulot ng sakit at pagdurusa ay masama.

Mga Halimbawa ng Likas na Batas Moral

Ang Likas na Batas Moral ay isang hanay ng mga alituntuning etikal na batay sa kalikasan at katwiran ng tao.

Nangangahulugan ito na ang mga alituntunin ay pangkalahatan at maaaring ilapat sa lahat, anuman ang kultura o relihiyon.

Mayroong apat na pangunahing prinsipyo ng Likas na Batas Moral:

  • Gumawa ng mabuti at umiwas sa kasamaan
  • Hanapin ang katotohanan at iwasan ang pagkakamali
  • Isulong ang katarungan at iwasan ang kawalan ng katarungan
  • Kumilos nang may pag-iingat at iwasan ang kawalan

Halimbawa, ang prinsipyo ng paggawa ng mabuti ay kinabibilangan ng mga sub-prinsipyo ng benevolence (pagtulong sa kapwa), pagtutulungan, at pasasalamat. Ang prinsipyo ng pag-iwas sa kasamaan ay kinabibilangan ng mga sub-prinsipyo ng hindi pananakit ng iba, hindi pagnanakaw, at hindi pagsisinungaling.

Makakakita tayo ng mga halimbawa ng likas na batas moral sa pang-araw-araw na buhay. 

Kapag tinutulungan natin ang isang kaibigan na nangangailangan, sinusunod natin ang alituntunin ng paggawa ng mabuti.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Elehiya? Kahulugan at Halimbawa

Kapag sinabi natin sa ating mga magulang ang katotohanan tungkol sa nangyari sa paaralan, sinusunod natin ang alituntunin ng paghahanap ng katotohanan at pag-iwas sa pagkakamali. 

Sa tuwing gagawa tayo ng desisyon, sinusunod o nilalabag natin ang isa o higit pang mga prinsipyo ng Likas na Batas Moral.

Konklusyon

Sa konklusyon, ang likas na batas moral ay isang mahalagang konsepto sa pag-unawa sa moralidad at etika.

Nagbibigay ito ng unibersal na balangkas upang matulungan tayong gumawa ng mga etikal na desisyon sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng makatuwirang pag-iisip sa mga prinsipyong batay sa natural na batas.

Sa pamamagitan ng pagtingin sa kalikasan at kung ano ang natural na itinuturing na tama o mali, makakakuha tayo ng pananaw sa kung paano pinakamahusay na kumilos sa anumang partikular na sitwasyon.

Hangga’t sinisikap nating sundin ang ating likas na pakiramdam ng moralidad at tanggapin ang responsibilidad para sa ating mga aksyon, kung gayon ito ay magsisilbing isang matibay na pundasyon para sa pamumuhay ng mabubuting pamumuhay na nakikinabang sa ating sarili at sa mga nakapaligid sa atin.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *