Ano ang Aspekto ng Pandiwa? Halimbawa at Kahulugan

aspekto ng pandiwa worksheets

Sa mundo ng wika at gramatika, ang mga bahagi ng pananalita ay naglalaro ng mahalagang bahagi sa pagbuo ng mga pangungusap.

Ang isang aspeto ng pananalita na karaniwang tinalakay sa mga klase ng Filipino ay ang “aspekto ng pandiwa.”

Ito ay isang konsepto na nagpapakita kung kailan naganap, nagaganap, o magaganap ang isang kilos o gawain.

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng aspekto ng pandiwa, kasama ang mga halimbawa nito.

Ano ang Aspekto ng Pandiwa?

Ang aspekto ng pandiwa ay isang bahagi ng gramatika na tumutukoy sa pag-asa o pagkakaugma ng isang kilos o gawain sa isang partikular na panahon.

Ito ay nagbibigay-diin sa kung paano naiuugma ang pandiwa sa panahon na tinutukoy. Mayroong dalawang pangunahing aspeto ng pandiwa: ang perpektibo at imperpektibo.

Perpektibo

Ang perpektibong aspekto ng pandiwa ay ginagamit kapag nais nating bigyang-diin ang kaganapan o kasalukuyang pagganap ng isang kilos o gawain.

Ito ay karaniwang ginagamit sa mga pangungusap na nagpapahayag ng mga aksyon na naganap na o kasalukuyang nagaganap.

Halimbawa:

 1. Nagluluto si Maria ng paborito niyang adobo.
 2. Natapos na ang aking takdang-aralin.
 3. Kumakain kami sa paborito naming restawran.

Sa mga halimbawang ito, makikita natin na ang mga pandiwang “nagluluto,” “natapos,” at “kumakain” ay nagpapakita ng mga kilos na naganap na o kasalukuyang nangyayari.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Pang-ukol? Halimbawa at Kahulugan

Imperpektibo

Ang imperpektibong aspekto ng pandiwa, sa kabilang banda, ay ginagamit kapag nais nating bigyang-diin ang pagiging hindi pa kaganapan o hindi pa natatapos ng isang kilos o gawain.

Ito ay karaniwang ginagamit sa mga pangungusap na nagpapahayag ng mga aksyon na patuloy na nagaganap o mga pangyayaring nangyari sa nakaraan ngunit walang tiyak na pagtukoy kung kailan ito natapos.

Halimbawa:

 1. Palaging naglalakad siyang pauwi tuwing hapon.
 2. Noon, naglalaro kami ng basketbol sa park.
 3. Habang umuulan, nagbabasa ako ng libro.

Sa mga halimbawang ito, makikita natin na ang mga pandiwang “naglalakad,” “naglalaro,” at “nagbabasa” ay nagpapakita ng mga kilos na patuloy na nagaganap o mga pangyayaring naganap sa nakaraan na walang tiyak na pagtukoy kung kailan ito natapos.

Halimbawa ng Aspekto ng Pandiwa

Para mas maintindihan ang konsepto ng aspekto ng pandiwa, narito ang ilang mga halimbawa:

Perpektibo:

Nagsulat siya ng magandang tula para sa kanyang kaarawan.

 • Sa pangungusap na ito, ang pandiwa na “nagsulat” ay nagpapakita ng isang kilos na naganap na sa nakaraan.

Kumanta ang choir sa simbahan ngayong umaga.

 • Sa pangungusap na ito, ang pandiwa na “kumanta” ay nagpapakita ng isang kilos na kasalukuyang nagaganap.

Naglaba ako ng aking mga damit kahapon.

 • Sa pangungusap na ito, ang pandiwa na “naglaba” ay nagpapakita ng isang kilos na naganap na sa nakaraan.

Imperpektibo:

Palaging nagmamaneho siya ng maayos kahit sa mabigat na trapiko.

 • Sa pangungusap na ito, ang pandiwa na “nagmamaneho” ay nagpapakita ng isang kilos na patuloy na nagaganap.
BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Bayanihan? Kahulugan at Halimbawa

Tuwing Sabado, naglilinis kami ng bahay namin.

 • Sa pangungusap na ito, ang pandiwa na “naglilinis” ay nagpapakita ng isang kilos na regular na nagaganap sa tiyak na araw.

Habang naglalakad sa kagubatan, nakakakita kami ng magagandang tanawin.

 • Sa pangungusap na ito, ang pandiwa na “nakakakita” ay nagpapakita ng isang kilos na patuloy na nagaganap habang naglalakad sa kagubatan.

Kahalagahan ng Aspekto ng Pandiwa

Ang wastong paggamit ng aspekto ng pandiwa ay nagbibigay-kahulugan at buhay sa mga pangungusap.

Ito ay nagbibigay-diin sa kung paano naganap o nangyayari ang isang kilos o gawain, at nagpapahayag ng tamang mensahe o impormasyon sa tagapakinig o mambabasa.

Halimbawa, kung sinabi nating “Nagluluto si Maria ng paborito niyang adobo,” alam natin na ito ay isang kasalukuyang kilos.

Subalit, kung sasabihin nating “Naghanda si Maria ng paborito niyang adobo,” nagbibigay tayo ng mensahe na ang paghahanda ay naganap na sa nakaraan.

Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw at mas eksakto ang ating komunikasyon.

Ang wastong paggamit ng aspekto ng pandiwa ay nagpapalabas ng pagkakaiba sa kahulugan ng mga pangungusap at nagbibigay-dagdag na kaalaman sa mga tagapakinig o mambabasa.

Pagsasanay sa Aspekto ng Pandiwa

Upang mas mapabuti ang pag-unawa sa aspekto ng pandiwa, narito ang ilang mga pagsasanay:

Itala ang mga sumusunod na pandiwa sa kanilang perpektibong aspeto:

 • Magluto
 • Kumanta
 • Sumayaw
 • Umalis
BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Globalisasyon, Kahulugan o Meaning, at Halimbawa

Itala ang mga sumusunod na pandiwa sa kanilang imperpektibong aspeto:

 • Naglilinis
 • Tumutulong
 • Nag-aaral
 • Nanonood

Gumawa ng sarili mong pangungusap gamit ang perpektibong at imperpektibong aspekto ng pandiwa.

Sa pag-aaral ng aspekto ng pandiwa, mas nauunawaan natin ang pagkakaiba-iba ng mga panahon ng kilos o gawain.

Ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng wika na nagbibigay-dagdag ng kulay at kahulugan sa ating mga pangungusap.

Pangwakas

Sa pag-aaral ng aspekto ng pandiwa, nahuhulma ang mas malalim na pag-unawa sa kahulugan at saysay ng bawat pangungusap.

Ang bawat aspeto ng pandiwa ay may kani-kaniyang gamit at layunin.

Nangangailangan ito ng masusing pagsasanay at pag-unawa, ngunit sa huli, ito ay magbibigay ng mas magandang komunikasyon at pagkakaunawaan sa ating wika.

Habang patuloy tayong nag-aaral at sumusulong sa paggamit ng wika, tandaan na ang aspekto ng pandiwa ay isa lamang sa mga bahagi nito.

Ngunit sa kabila nito, mayroon itong malalim na impluwensya sa kung paano natin nailalarawan ang mga pangyayari at kaganapan sa ating buhay.

Ito ay isang kahalagahan na hindi dapat balewalain, at sa pag-aaral nito, mas nauunawaan natin ang masalimuot na kaganapan sa likod ng mga salita at pangungusap na ating ginagamit araw-araw.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *