Ano ang Konsensya? Mga Halimbawa at Kahulugan

ano ang konsensya

Ang konsensya ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao na nagtuturo sa atin kung ano ang tama at mali.

Ito ay isang panloob na tinig o boses na nagbibigay-daan sa atin na magpasiya at kumilos batay sa mga moral na prinsipyo.

Ang konsensya ay hindi basta-basta natutunan, ito ay bahagi ng ating likas na pagkatao at nailalapat natin ito sa iba’t ibang sitwasyon sa buhay.

Sa blog na ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng konsensya at bibigyan ng ilang halimbawa upang mas maintindihan ito ng ating mga mambabasa.

Kahulugan ng Konsensya

Ang konsensya ay nagmula sa salitang Latin na “conscientia,” na nangangahulugang “kaalaman kasama.”

Ito ay isang internal na gabay na tumutulong sa atin na makilala ang tama at mali, at nagsisilbing pundasyon ng ating moral na pagpapasiya.

Sa pamamagitan ng ating konsensya, nauunawaan natin ang moral na implikasyon ng aming mga kilos at desisyon, kung ito ba ay makatwiran o labag sa mga panuntunan ng moralidad at etika.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Pangunahing Prinsipyo ng Katarungan?

Proseso ng Konsensya

Ang konsensya ay may proseso na sinusundan bago tayo magdesisyon.

Unang hakbang nito ay ang pagtukoy sa moral na mga halaga at prinsipyo.

Ito ay binubuo ng mga aral na natutunan natin mula sa ating mga magulang, pamilya, paaralan, at relihiyon.

Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon tayo ng sariling mga moral na paniniwala at pagpapahalaga.

Ang pangalawang hakbang ay ang paggamit ng aming mga kaalaman at karanasan upang maunawaan ang sitwasyon.

Tinutugunan nito ang mga tanong na “Ano ba ang nangyayari?” at “Ano ang mga opsyon ko?

Pagkatapos, naiintindihan natin ang mga posibleng konsekwensya ng bawat opsyon.

Ito ang bahaging tumutugon sa tanong na “Ano ang maaaring mangyari kung gagawin ko ito o iyon?

Sa panghuling hakbang, nagbibigay-katwiran tayo sa ating sariling desisyon.

Binabalanse natin ang mga halaga, kaalaman, at karanasan na nag-uugnay sa ating moral na pagpapasya.

Halimbawa ng Konsensya sa Aksyon

1. Pagtulong sa Isang Nangangailangan

Isang halimbawa ng konsensya ay kapag tayo ay nakakita ng isang taong nangangailangan ng tulong.

Sa ganitong sitwasyon, ang konsensya ay maaaring humakbang at magbigay ng isang panawagan sa ating isip at damdamin na kumilos.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Tema? Kahulugan at Mga Halimbawa

Maaaring tayo ay maantig at maramdaman ang pangangailangan na tumulong sa taong iyon dahil sa ating pang-unawa sa kahalagahan ng pagkakawang-gawa at pagiging mabuting mamamayan.

2. Pagpigil sa Pagsisinungaling

Ang isa pang halimbawa ng konsensya ay kapag tayo ay nahaharap sa pagpipilian na magsinungaling o magsabi ng katotohanan.

Ang konsensya ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng integridad at katapatan.

Kahit na ang pagkasinungaling ay maaaring magdulot ng pansamantalang kasiyahan o pagtakpan ang mga pagkakamali, ang konsensya ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging tapat at totoo ay mahalaga sa pagtatayo ng mga magandang relasyon at pagkakaroon ng tiwala.

3. Pagpili ng Maliwanag na Landas

Minsan, tayo ay nahaharap sa mga pagkakataon na magdulot ng kontraherong emosyon o labis na pagnanais.

Ang konsensya ay nagbibigay sa atin ng gabay upang makapili ng landas na nagpapakita ng kabutihan at katarungan.

Halimbawa nito ay ang pagpili na huwag magbayad ng suhol o lumabag sa batas upang makakuha ng personal na kapakinabangan.

Sa halip, ang konsensya ay nag-uudyok sa atin na pumili ng landas ng katapatan at pagiging responsable.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Pangngalan? Kahulugan at Halimbawa

4. Pagbibigay ng Respeto sa Iba

Ang konsensya ay nagpapaalala rin sa atin na magpakita ng respeto at malasakit sa ibang mga tao.

Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na pagtingin at paggalang sa kanilang karapatan at dignidad.

Halimbawa nito ay ang pagpigil sa pagpapahayag ng masasakit na salita o paglabag sa privacy ng ibang tao.

Ang konsensya ay nagsisilbing gabay upang isipin ang epekto ng ating mga salita at gawa sa ibang tao.

Pangwakas

Sa kabuuan, ang konsensya ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao na nagbibigay-daan sa atin na makapili ng tama at mabuti sa gitna ng mga pagsubok at dilema sa buhay.

Ito ay nagpapahalaga sa mga moral na prinsipyo at nagbibigay ng gabay sa ating mga desisyon at kilos.

Sa pamamagitan ng pagpapalakas at pagpapahalaga sa ating konsensya, nagiging responsable tayo sa ating mga gawa at nagkakaroon tayo ng integridad at moral na kakayahan.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *