Bakit mahalaga ang ideolohiya sa isang bansa?

Bakit mahalaga ang ideolohiya sa isang bansa?

Ang ideolohiya ay mahalaga sa isang bansa dahil ito ang nagtatakda ng mga prinsipyo at paniniwala ng mga mamamayan.

Ito ang nagbibigay ng direksyon at layunin sa pamamahala ng bansa.

Sa pamamagitan ng ideolohiya, natutukoy ang mga patakaran at polisiya na dapat sundin ng pamahalaan.

Ito rin ang nagbibigay ng pagkakakilanlan at pagkakaisa sa mga mamamayan.

BASAHIN DIN ITO:  Bakit mahalagang masukat ang Economic Performance ng bansa?

Ang ideolohiya ay naglalayong magbigay ng gabay at patnubay sa pagpapaunlad ng bansa at pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan.