20+ Halimbawa ng Pang-abay na Pamaraan (at Kahulugan)

pang abay na pamaraan halimbawa

Ang pang-abay na pamaraan ay isang bahagi ng wika na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa paraan ng pagganap ng pandiwa o salita.

Ito ay isang uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano ginawa o ginagawa ang isang kilos o aksyon.

Sa madaling salita, ito ang nagpapahayag kung paano naganap ang isang pangyayari.

Ang pang-abay na pamaraan ay mahalaga sa pagbuo ng mga pangungusap at sa paglilinaw ng mga detalye ng isang pangyayari.

Sa pamamagitan nito, nagiging mas malinaw ang komunikasyon at nauunawaan ng mga tagapakinig o mambabasa kung paano naganap ang isang pangyayari o kilos.

Sa pagsusuri ng pang-abay na pamaraan, narito ang mga iba’t ibang uri nito:

Mga Nilalaman

Pang-abay na Pamanahon

Ang pang-abay na pamanahon ay nagbibigay impormasyon tungkol sa oras ng pagganap ng kilos o pangyayari.

Ito ay naglalarawan kung kailan naganap ang kilos, kung ito ay nangyari sa kasalukuyan, nakaraan, o hinaharap.

Halimbawa:

 • Ngayon, nagluluto ako ng hapunan.
 • Kahapon, naglaba ako ng damit.
 • Bukas, kakain kami sa labas.
BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Akda? Kahulugan at Halimbawa

Ang pang-abay na pamanahon ay tumutulong sa atin na maipahayag nang eksakto ang oras ng isang pangyayari at magbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa konteksto ng mga pangungusap.

Halimbawa ng Pang-abay na Pamaraan

Ang pang-abay na pamamaraan ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paraan o pamamaraan ng pagganap ng isang kilos o pangyayari.

Ito ay naglalarawan kung paano isinagawa o ginawa ang isang gawain.

Halimbawa:

 • Magalang na umupo siya sa harap ng klase.
 • Malumanay na sumagot ang bata sa kanyang guro.
 • Maingat na ibinaba ng tsuper ang pasahero sa sakayan.
 • Maingat na humawak siya ng sasakyan.
 • Malumanay na kumanta ang bata.
 • Mabilis na tumakbo ang manlalaro.
 • Dahan-dahang lumakad siya sa parke.
 • Mahusay na sumagot ang estudyante sa tanong ng guro.
 • Magkakasunod na pumindot siya sa keyboard.
 • Malaki-laking umiyak ang sanggol.
 • Maingay na nag-usap ang magkaibigan sa telepono.
 • Maingat na inihanda niya ang mga dokumento.
 • Mabilis na sumikat ang araw sa umaga.
 • Dahan-dahang umakyat siya sa hagdan.
 • Maagang umalis ang grupo para sa field trip.
 • Malumanay na umawit ang mang-aawit.
 • Maingat na humawak ng burador ang mangingisda.
 • Malakas-lakas na tumawa ang mga tao sa palabas.
 • Maingat na hinahati niya ang kanyang pagkain.
 • Dahan-dahang umikot ang kamay ng mananayaw.
 • Malalim na huminga ang lalaki matapos tumakbo ng malayo.
 • Maingay na naglaro ang mga bata sa playground.
 • Malakas na sinigawan niya ang kanyang kasama sa galit.
BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Konklusyon? Kahulugan at Halimbawa

Ang pang-abay na pamamaraan ay nagpapahiwatig ng detalye o kahalagahan sa pagganap ng kilos.

Ito ay nagpapadama ng kung paano isinasagawa ang isang gawain upang magkaroon ng mas malinaw na larawan ang mga tagapakinig o mambabasa.

Pang-abay na Sanhi

Ang pang-abay na sanhi ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sanhi o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay naglalarawan kung bakit naganap ang isang kilos o pangyayari.

Halimbawa:

 • Dahil sa malakas na ulan, hindi ako nakarating sa trabaho.
 • Sa kadahilanang nagkasakit siya, hindi siya nakasama sa biyahe.
 • Sapagkat mahina ang signal ng telepono, hindi kami nagkausap ng matagal.

Sa pamamagitan ng pang-abay na sanhi, nabibigyang-diin ang pinagmulan ng isang pangyayari. Ito ay nagpapahayag ng kausalidad o ugnayan ng isang pangyayari sa kanyang sanhi.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Tanka? Halimbawa at Kahulugan

Pangwakas

Sa pangkalahatan, ang pang-abay na pamaraan ay nagpapahayag ng mga detalye at impormasyon upang maipakita nang malinaw ang paraan ng pagganap ng kilos o pangyayari.

Ito ay naglalayong maging malinaw, konkretong, at eksakto sa pagpapahayag ng mga pangungusap.

Sa pagsusuri ng pang-abay na pamaraan, mahalagang maunawaan ang tamang paggamit nito.

Ang wastong paggamit ng pang-abay na pamaraan ay makatutulong sa pagpapabuti ng ating komunikasyon at pagsasalita.

Kailangan ding tandaan na ang pang-abay na pamaraan ay maaaring magbago depende sa konteksto ng pangungusap.

Ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita at impormasyon ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamali sa paggamit ng pang-abay na pamaraan.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *