Quaipo Church Mass Schedule & History (Tagalog)

quiapo church mass schedule history

Pananampalataya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa maraming Pilipino.

Sa loob ng mahabang kasaysayan ng bansa, maraming simbahan ang itinatag bilang mga tahanan ng pananampalataya ng mga Pilipino.

Isa sa mga kilalang simbahan dito sa Pilipinas ay ang Quaipo Church, o kilala rin bilang Minor Basilica ng Black Nazarene.

Sa blog na ito, ating tatalakayin ang kasaysayan ng Quaipo Church at ang mga iskedyul ng mga misa sa simbahang ito.

Kasaysayan ng Quaipo Church

Ang Quaipo Church ay itinatag noong ika-18 siglo, partikular na noong taong 1578. Ito ay itinayo sa lungsod ng Maynila, sa Distrito ng Quiapo.

Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng simbahang ito ay ang imahe ng Itim na Nazareno, na naglalaman ng mga debosyon at panalangin ng maraming Pilipino.

Ang imahe ay itinuturing na sagrado at ang Quaipo Church ay naging sentro ng mga selebrasyon at pagdiriwang para sa Itim na Nazareno.

Noong ika-20 siglo, ang simbahang ito ay pinalawak at pinaganda.

Nagkaroon ng mga pagbabago sa arkitektura ng simbahan at nadagdagan ng iba’t ibang bahagi.

Ang Quaipo Church ay isang halimbawa ng Arkitekturang Baroque na maituturing na kamangha-mangha at kahanga-hanga.

Sa loob ng simbahan, makikita ang magagandang burdado at mga palamuti na nagpapakita ng kahalagahan ng relihiyon at pananampalataya sa buhay ng mga Pilipino.

Quiapo Church Mass Schedule

Ang Quaipo Church ay isang aktibong simbahan na nag-aalok ng iba’t ibang mga misa para sa mga deboto at mananampalataya.

Narito ang ilan sa mga iskedyul ng mga misa sa Quaipo Church:

Lunes hanggang Biyernes:

 • 5:00 AM: Misa ng Alay Kay San Jose
 • 6:00 AM: Misa
 • 12:00 PM: Misa
 • 3:00 PM: Misa ng Mahal na Birhen ng Manaoag
 • 4:00 PM: Misa
 • 5:00 PM: Misa
 • 6:00 PM: Misa
 • 7:00 PM: Misa

Sabado:

5:00 AM: Misa ng Alay Kay San Jose

 • 6:00 AM: Misa
 • 12:00 PM: Misa
 • 3:00 PM: Misa ng Mahal na Birhen ng Manaoag
 • 4:00 PM: Misa
 • 5:00 PM: Misa
 • 6:00 PM: Misa
 • 7:00 PM: Misa

Linggo:

 • 4:30 AM: Misa ng Panginoon (Pambungad na Misa)
 • 6:00 AM: Misa
 • 7:00 AM: Misa
 • 8:00 AM: Misa
 • 9:00 AM: Misa
 • 10:00 AM: Misa
 • 11:00 AM: Misa
 • 12:00 PM: Misa
 • 1:00 PM: Misa
 • 2:00 PM: Misa
 • 3:00 PM: Misa
 • 4:00 PM: Misa
 • 5:00 PM: Misa
 • 6:00 PM: Misa
 • 7:00 PM: Misa

Mahalagang tandaan na ang mga iskedyul ng mga misa sa Quaipo Church ay maaring magbago depende sa mga pagkakataon at pagdiriwang.

Ito ay maaring mabago para sa mga espesyal na pagdiriwang tulad ng Pasko, Mahal na Araw, o ang kapistahan ng Itim na Nazareno.

Ang pagdalo sa mga misa sa Quaipo Church ay isang magandang paraan upang mapalalim ang ating pananampalataya at makakuha ng inspirasyon.

Sa pamamagitan ng mga misa, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na manalangin, makinig sa salita ng Diyos, at magbahagi ng pananampalataya kasama ang iba pang deboto.

Ang Quaipo Church ay hindi lamang isang simbahan, ito rin ay isang lugar ng pagtitipon at pagkakaisa para sa mga Pilipino.

Pangwakas

Sa pangwakas, ang Quaipo Church ay may malalim na kasaysayan at mahalagang papel sa relihiyong Kristiyano sa Pilipinas.

Ang mga iskedyul ng mga misa sa simbahang ito ay nagbibigay-daan sa mga mananampalataya na magkaroon ng sapat na pagkakataon na magsimba at magpakumbaba sa harap ng Diyos.

Ang pagsisimba sa Quaipo Church ay isang sagradong karanasan na nagbibigay-lakas, pag-asa, at pagpapala sa maraming deboto at mananampalataya.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *