Parirala at Pangungusap — Kahulugan at Halimbawa

parirala at pangungusap

Sa pagsusuri ng wikang Filipino, ang “parirala” ay isang mahalagang bahagi ng pangungusap.

Ito ay binubuo ng isa o higit pang mga salita na nagkakaroon ng kahulugan kapag pinagsama-sama.

Ang parirala ay maaaring magkaruon ng simuno at panaguri o di kaya’y ng simuno lamang.

May iba’t-ibang uri ng parirala na ginagamit sa pagsasalaysay, paglalarawan, at pangungusapang pagsusuri.

Uri ng Parirala

Pasalaysay na Parirala

Ang pasalaysay na parirala ay binubuo ng simuno at panaguri na nagkukwento ng mga pangyayari o kaganapan.

Halimbawa nito ay “Naglakad ang bata sa parke.” Dito, ang “Naglakad ang bata” ang simuno at “sa parke” ang panaguri.

Ginagamit ang pasalaysay na parirala upang maiparating ang mga kwento, mga pangyayari, o mga impormasyon nang tuwiran.

Pangabay na Parirala

Ang pangabay na parirala ay karaniwang ginagamit upang magbigay utos, magtanong, o mag-alok ng kahilingan.

Halimbawa nito ay “Pakibigay mo nga ang libro.” Dito, ang “Pakibigay mo” ang pangabay na parirala na nagbibigay ng utos, samantalang ang “ang libro” ang simuno.

BASAHIN DIN ITO:  Ng at Nang: Pagkakaiba, Tamang Gamit at Halimbawa

Ang pangabay na parirala ay nagpapahayag ng kilos o aksyon na nais gawin.

Pangungusap na Pampag-ubos

Ang pangungusap na pampag-ubos ay binubuo ng pangngalang pang-uring “kung, kapag, kahit, maliban, at iba pa.”

Halimbawa nito ay “Kapag umuulan, hindi ako lumalabas.”

Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng kondisyon o kalagayan kung kailan maaaring mangyari ang isang bagay.

Pangungusap – Pagkakabukod at Pangungusap – Pagsasanhi

Sa pag-aaral ng mga parirala, mahalaga rin ang pag-unawa sa mga konsepto ng “pagkakabukod” at “pagsasanhi.”

Ang pagkakabukod ay tumutukoy sa pagsusuri ng mga bahagi ng pangungusap, habang ang pagsasanhi naman ay ang relasyon ng mga bahagi sa loob ng pangungusap.

Halimbawa ng Pagkakabukod

Narito ang mga halimbawa ng pagkakabukod ng mga bahagi ng pangungusap:

Pagkabukod ng Simuno at Panaguri

 • Simuno: Ang guro
 • Panaguri: ay magaling magturo. Sa pangungusap na ito, mal clearly na naayos ang simuno at panaguri.

Pagkabukod ng Pamuno at Pandiwa

 • Pamuno: Si Maria
 • Pandiwa: ay kumain Ito ay isang halimbawa ng simpleng pangungusap kung saan buo ang pagkakabukod ng pamuno at pandiwa.

Pagkabukod ng Pamuno at Panaguri

 • Pamuno: Ang pulis
 • Panaguri: ay nagbantay ng kalsada. Sa pangungusap na ito, mahahanap natin ang malinaw na pagkabukod ng pamuno at panaguri.
BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Katitikan ng Pulong? (FORMAT) Halimbawa at Kahulugan

Halimbawa ng Pagsasanhi

Ang pagsasanhi ay tumutukoy sa ugnayan ng mga bahagi ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng pagsasanhi:

Magkasunod na Pagkakabukod

 • Simuno: Ang bata
 • Panaguri: ay natutulog.
 • Pagsasanhi: Magkasunod na pagkakabukod Dito, makikita natin ang magkasunod na pagkakabukod ng simuno at panaguri. Nangyayari ang aksyon na pagtulog pagkatapos mabukod ang simuno.

Pamuno at Pandiwa

 • Pamuno: Siya
 • Pandiwa: ay kumakain
 • Pagsasanhi: Sa kasalukuyan Ipinapakita ng pagsasanhi na ang aksyon na kumakain ay nangyayari sa kasalukuyan.

Magkasunod na Pagkakabukod ng Pamuno at Panaguri

 • Pamuno: Ang artista
 • Panaguri: ay umakyat sa entablado
 • Pagsasanhi: bago siya kumanta. Sa pangungusap na ito, makikita natin na nangyari ang pag-akyat sa entablado bago kumanta ang artista.

Kahalagahan ng Maayos na Paggamit ng Parirala sa Pangungusap

Ang maayos na paggamit ng parirala sa pangungusap ay mahalaga sa komunikasyon. Ito ay nagbibigay-linaw sa mensahe na nais nating maiparating.

Kung hindi maayos ang pagkakabukod at pagsasanhi ng mga bahagi ng pangungusap, maaaring magdulot ito ng kalituhan o pagkakamali sa interpretasyon ng mensahe.

Sa edukasyon, itinuturo sa mga mag-aaral ang wastong paggamit ng parirala upang matulungan silang maging malilinaw at epektibong komunikador.

Sa pagsusulat, ang maayos na paggamit ng parirala ay nagpapabuti sa kalidad ng akda.

Sa pag-aaral ng wika, ito ay isang bahagi ng pag-unawa sa gramatika at sintaksis ng isang wika.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Paghahambing? Halimbawa at Kahulugan

Paglalapat ng Kaalaman sa Parirala sa Araw-araw na Buhay

Sa pang-araw-araw na buhay, mahalaga rin ang wastong paggamit ng parirala. Ito ay nagpapabuti sa ating pakikipagtalastasan sa iba’t-ibang sitwasyon.

Halimbawa, sa pag-aapply ng trabaho, ang pagkakaroon ng kaalaman sa tamang paggamit ng parirala ay maaaring magbigay ng magandang impresyon sa mga employer.

Sa mga pampamilyang usapan, ang wastong paggamit ng parirala ay nagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng mag-anak.

Ito rin ay makakatulong sa mga mag-aaral na mas mapadali ang kanilang pagsusuri ng mga aklat at tekstong pang-akademiko.

Pagwawakas

Sa pag-aaral ng parirala at pangungusap, napagtutunan natin ang kahalagahan ng tamang paggamit ng wika sa pang-araw-araw na buhay.

Ito ay nagpapabuti ng ating kakayahan na mag-ugma ng mga bahagi ng pangungusap, na nagiging pundasyon ng masusing pag-aaral at masusing pagsusuri ng wika.

Maari itong makatulong sa mas malinaw na komunikasyon, mas mabisang pagsusulat, at mas maayos na pakikipagtalastasan.

Sa mga sumusunod na mga araw, maglaan tayo ng oras upang mas pag-aralan ang mga konsepto ng parirala at pangungusap.

Sa pamamagitan nito, mas mapagtatagumpayan natin ang mga hamon ng masusing pagsusuri at pagsasalaysay.

Ang pag-unawa sa mga ito ay makakatulong sa atin na maging mas mahusay na tagapag-ugma ng wika sa ating pagsasalita at pagsusulat.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *