Pantangi at Pambalana: Pagkakaiba at Halimbawa

pantangi at pambalana

Ang salitang pantangi at pambalana ay mga mahahalagang bahagi ng ating wika.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito ay kailangang maunawaan upang maging malinaw ang ating paggamit ng mga ito.

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pagkakaiba at iba’t ibang halimbawa ng mga salitang pantangi at pambalana.

Ano ang Pantangi?

Ang salitang “pantangi” ay tumutukoy sa isang partikular o espesyal na tao, bagay, o pangyayari.

Ito ay ginagamit upang tukuyin ang isang bagay na naiiba o nag-iisa sa iba.

Ang mga salitang “isa,” “iisa,” at “isang” ay mga halimbawa ng mga panlaping nagpapahiwatig ng pantangi.

Halimbawa:

 1. Isang magandang bahay ang binili niya.
 2. Siya ang nanalo sa paligsahan.
 3. Isang kahanga-hangang gawain ang ginawa niya.
BASAHIN DIN ITO:  Panalangin sa Klase Tagalog (Umaga at Hapon)

Ano ang Pambalana?

Sa kabilang dako, ang salitang “pambalana” ay tumutukoy sa pangkalahatan o pangkaraniwang mga bagay. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang mga bagay na karaniwan o hindi espesyal.

Ang mga salitang “lahat,” “marami,” at “iba” ay mga halimbawa ng mga salitang pambalana.

Halimbawa:

 1. Lahat ng estudyante ay nagdaos ng pagsusulit.
 2. Maraming tao ang dumalo sa okasyon.
 3. May iba’t ibang uri ng halaman sa hardin.

Pagkakaiba ng Pantangi at Pambalana

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pantangi at pambalana ay ang pagtukoy sa partikular na kahulugan ng isang salita.

Ang pantangi ay ginagamit upang tukuyin ang isang espesyal o partikular na bagay, samantalang ang pambalana ay ginagamit upang tukuyin ang pangkalahatan o karaniwan.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Panlapi? Kahulugan at Mga Halimbawa

Sa pagsusuri ng mga halimbawa, makikita natin na ang mga salitang pantangi ay naglalaman ng mga salitang “isa,” “iisa,” at “isang,” habang ang mga salitang pambalana ay naglalaman ng mga salitang “lahat,” “marami,” at “iba.”

Ang mga ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa paggamit at kahulugan ng mga salitang ito.

Halimbawa ng Pantangi at Pambalana

Upang mas maintindihan ang pagkakaiba sa pagitan ng pantangi at pambalana, narito ang ilang halimbawa:

Pantangi:

 1. Isang tala ang sumisikat sa langit.
 2. Siya ang pinakamatalinong mag-aaral sa klase.
 3. Isang pagkakataon lang ito sa buhay.

Pambalana:

 1. Lahat ng bata ay nag-enjoy sa birthday party.
 2. Maraming tao ang nagpunta sa mall ngayong weekend.
 3. Iba’t ibang kulay ang matatagpuan sa rainbow.

Sa mga halimbawa na ito, makikita natin na ang mga salitang pantangi ay tumutukoy sa isang partikular na tao, bagay, o pangyayari.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Sintesis? Halimbawa at Kahulugan

Sa kabilang banda, ang mga salitang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatan o karaniwan na mga bagay.

Pangwakas

Sa pangwakas, mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba at tamang paggamit ng mga salitang pantangi at pambalana upang maging malinaw at wasto ang ating komunikasyon.

Sa pamamagitan ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita, nagiging malinaw at mas maiintindihan ng mga tagapakinig o mambabasa ang ating mga sinasabi o sinusulat.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *