Panatang Makabayan 2024 (New Version)

panatang makabayan 2023

Kung hanap mo ay ang bagong bersyon ng “Panatang Makabayan”, alamin at isaulo ang talatang nasa ibaba.

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan
tahanan ng aking lahi;

kinukupkop ako at tinutulungang
maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking mga magulang,

susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin
ng mamamayang makabayan;

naglilingkod, nag-aaral, at nananalangin
nang buong kntapatan.

Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *