32 Motto in Life Tagalog (Student, Pangarap, Funny)

motto in life tagalog

Ang motto ay isang maikling pangungusap o pariralang naglalaman ng isang prinsipyo, adhikain, o layunin na nagbibigay ng inspirasyon o gabay sa buhay ng isang tao o grupo.

Ito ay isang espesyal na salita o kasabihan na naglalayong palakasin ang determinasyon, pagkamakabuluhan, at mga pangarap ng isang indibidwal o organisasyon.

Ang mga motto ay karaniwang nagpapahiwatig ng mga halaga at mga hangarin na importante sa taong nagtataglay nito.

Sa blog post na ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng motto at magbibigay ng 30 halimbawa ng mga kilalang motto na maaaring maging inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay.

Mga Nilalaman

Ano ang Motto?

Ang motto ay isang maikling parirala o pangungusap na naglalaman ng pangunahing adhikain o prinsipyo ng isang tao, grupo, o institusyon.

Ito ay kadalasang binubuo ng mga salitang nagpapahiwatig ng mga halaga, pananaw, at mga hangarin ng taong nagtataglay nito.

Ang mga motto ay maaaring ginagamit bilang isang gabay o inspirasyon upang maging matatag sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Retorika? Halimbawa at Kahulugan

30+ Motto in Life (Tagalog)

“Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.” – Jose Rizal

motto in life tagalog

“Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin.” – Filipino saying

“Laging isipin na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon.” – Unknown

motto in life tagalog

“Ang tao ay may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran.” – Napoleon Hill

“Hindi basta-basta sumusuko ang tunay na mananalo.” – Manny Pacquiao

“Pagbutihin ang bawat araw sa trabaho upang umunlad.” – Unknown

motto in life tagalog

“Kung may tiyaga, may nilaga.” – Filipino saying

“Walang sikreto sa tagumpay kundi trabaho nang trabaho.” – Henry Sy

“Ang sipag at tiyaga ay susi sa tagumpay sa trabaho.” – Unknown

motto in life tagalog

“Gumawa ngayon, huwag ipagpaliban sa bukas.” – Unknown

“Mahalin ang sarili upang makapagmahal ng iba.” – Unknown

“Matuto sa mga pagkakamali at magsikap na hindi maulit ang mga ito.” – Unknown

motto in life tagalog

“Buhayin ang pangarap at tuparin ang mga ito.” – Unknown

“Maging totoo sa sarili at sa ibang tao.” – Unknown

“Laging maging positibo at palaging magpasalamat sa bawat biyaya.” – Unknown

motto in life tagalog

“Ang pagtulong sa iba ay pagtulong sa sarili.” – Filipino saying

“Magbigay nang walang hinihintay na kapalit.” – Unknown

motto in life tagalog

“Maging mabuti sa iba dahil ito ang tama.” – Unknown

“Kung may kakayahan kang tumulong, hindi ka dapat magdalawang-isip.” – Unknown

motto in life tagalog

“Ang pagbibigay ay nagpapayaman ng puso.” – Unknown

“Mangarap nang malaki at gawin ang lahat para maabot ito.” – Unknown

“Walang imposible kung talagang gusto mong marating ang isang bagay.” – Unknown

motto in life tagalog

“Ang mga pangarap ay daan tungo sa tagumpay.” – Unknown

“Manalig sa sarili at sa mga kakayahan.” – Unknown

“Kapag may tiyaga, may nilaga; kapag may pangarap, may tagumpay.” – Unknown

motto in life tagalog

“Ang bawat isa ay may kakayahan na maging instrumento ng pagbabago.” – Unknown

“Ipaglaban ang tama at maging boses ng mga walang boses.” – Unknown

motto in life tagalog

“Ang kahalagahan ng edukasyon ay hindi mapapantayan.” – Unknown

“Ang pagrespeto sa kapwa ay pundasyon ng magandang lipunan.” – Unknown

“Maging mabuti at magmalasakit sa mga nangangailangan.” – Unknown

Pangwakas

Sa bawat motto na nabanggit, makikita natin ang mga aral at prinsipyong maaring magbigay-inspirasyon sa atin upang maging matatag at maabot ang ating mga pangarap.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Pananaliksik? Katangian at Halimbawa

Ang mga motto ay hindi lamang mga salita o parirala; ito rin ay isang tanda ng ating determinasyon, pananaw sa buhay, at mga halaga na ating pinaniniwalaan.

Kaya’t, gamitin natin ang mga motto na ito bilang gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pag-unlad bilang indibidwal at kasapi ng ating lipunan.

BASAHIN DIN ITO:  10 Panalangin sa Umaga (Pagkagising, Trabaho, at Paaralan)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *