Ano ang Matalinghagang Salita? Kahulugan at Halimbawa

matalinghagang salita

Ang matalinghagang salita, o figurative language sa Ingles, ay isang mahalagang bahagi ng pamamahayag.

Ito ay isang uri ng pagsasalaysay na gumagamit ng mga salita o pahayag na hindi direktang nagpapahayag ng kanilang literal na kahulugan.

Sa halip, ito ay gumagamit ng mga simbolismo, pagpapalit-saklaw, o mga paghahambing upang bigyan ang teksto ng mas mataas na antas ng kahulugan, kulay, o damdamin.

Kahulugan ng Matalinghagang Salita

Ang matalinghagang salita ay nagbibigay-dagdag na kahulugan sa teksto o pahayag sa pamamagitan ng paggamit ng mga elemento ng wika na hindi karaniwang literal.

Sa halip na isalaysay ang isang ideya o bagay nang tuwirang paraan, ginagamit nito ang mga pahayag na nagpapahayag ng konsepto sa paraang mas makulay, mas makahulugan, o mas mabisa.

Ang pangunahing layunin ng paggamit ng matalinghagang salita ay higitang magbigay-diin sa mensahe ng teksto, gawing mas engaging ang pagkukuwento, at maghatid ng mas malalim na pag-unawa o emosyon sa mambabasa.

Uri ng Matalinghagang Salita

May iba’t ibang uri ng matalinghagang salita, at bawat isa sa kanila ay may sariling paraan ng paggamit at kahulugan.

Narito ang ilan sa mga pangunahing uri nito:

1. Pagtutulad (Simile)

Ang pagtutulad ay isang uri ng matalinghagang salita na gumagamit ng mga salitang “parang,” “tulad,” o “gayundin” upang ihalintulad ang dalawang magkaibang bagay.

Halimbawa:

 • Ang ganda niya ay parang rosas sa kagandahan.
BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Mga Bahagi ng Maikling Kwento? Halimbawa

Sa pangungusap na ito, ginamit ang “parang” upang ihambing ang ganda ng isang tao sa rosas.

2. Pagwawangis (Metaphor)

Ang pagwawangis ay isang uri ng matalinghagang salita na nagpapalit-saklaw ng dalawang magkaibang bagay nang walang paggamit ng “parang” o “tulad.”

Ipinapahayag nito na ang isang bagay ay ang isa pa. Halimbawa:

 • Siya ay isang bituin sa aking buhay.

Sa pangungusap na ito, ang tao ay tinutukoy bilang isang bituin sa buhay ng nagsasalita.

3. Pagmamalabis (Hyperbole)

Ang pagmamalabis ay isang uri ng matalinghagang salita na nagpapakita ng labis na pagmamalaki o pagka-exaggerate ng isang ideya o pangyayari.

Halimbawa:

 • Ang pila sa sinehan ay umaabot ng isang milya!

Sa totoong buhay, bihirang mangyari ang isang milyang pila sa sinehan, ngunit ginamit ito sa pangungusap upang ipakita ang sobrang haba ng pila.

4. Pagsusuma (Irony)

Ang pagsusuma ay isang uri ng matalinghagang salita kung saan ang literal na kahulugan ng isang pahayag ay magkaiba sa tunay na kahulugan nito.

Karaniwang ginagamit ito upang magbigay-diin sa kawalan ng tumpak na kaugnayan sa pagitan ng dalawang ideya o pangyayari.

Halimbawa:

 • “Ang init naman ng panahon!” sabay dala ng malamig na ulan.

Sa pangungusap na ito, ang sinasabi ng nagsasalita ay magkasalungat sa aktuwal na pangyayari ng malamig na ulan.

Halimbawa ng Matalinghagang Salita

Narito ang ilang halimbawa ng matalinghagang salita:

 1. Pagtutulad (Simile):
  • Ang kanyang tawa ay tulad ng malamlam na araw sa umaga.
 2. Pagwawangis (Metaphor):
  • Ang buhay ay isang makulay na palaro.
 3. Pagmamalabis (Hyperbole):
  • Pinakamalupet siyang dancer sa buong mundo!
 4. Pagsusuma (Irony):
  • Napakaganda ng araw, kaso umuulan.
BASAHIN DIN ITO:  Kabihasnang Indus at Kanilang Mga Ambag

Kahalagahan ng Matalinghagang Salita

Ang paggamit ng matalinghagang salita ay nagbibigay-dagdag na kulay at emosyon sa wika.

Ito ay nagpapahintulot sa mga manunulat at tagapagsalaysay na maipahayag ang kanilang mga ideya nang mas malalim at mas makulay.

Nagbibigay ito ng buhay sa teksto at nagpapalakas ng emosyon sa mga mambabasa.

Bilang karagdagan, ang pag-unawa sa matalinghagang salita ay nagpapabuti sa pag-unawa ng mga tao sa wika.

Kapag natutunan natin ang mga uri at kahulugan ng mga ito, mas nauunawaan natin ang mga teksto, tula, kanta, at iba’t ibang anyo ng sining.

Pagpapahayag ng Emosyon

Isa sa mga pangunahing layunin ng paggamit ng matalinghagang salita ay maghatid ng emosyon sa mga mambabasa o tagapakinig.

Ipinapahayag nito ang damdamin at kaisipan ng manunulat o tagapagsalaysay nang mas malalim at mas personal.

Halimbawa, sa tulong ng mga matalinghagang salita, mas naiintindihan ng mambabasa ang halaga ng isang bagay sa buhay ng tauhan o may-akda.

Ito rin ay nagbibigay-dagdag na kasiningan sa mga tula at kanta, na nagbibigay buhay sa mga salita at naglalagay ng emosyon sa bawat nota o taludtod.

Pagpapahayag ng Ideya

Ang matalinghagang salita ay maaaring gamitin upang maipahayag nang mas mabisa ang isang ideya o mensahe.

Ito ay nagpapalalim sa kahulugan ng teksto at nagbibigay-dagdag na dimensyon sa mga konsepto.

Sa pamamagitan ng mga pagtutulad at pagwawangis, mas nauunawaan ng mga mambabasa ang kalaliman ng mensahe.

Maaring gamitin ang mga ito upang magbigay-diin sa mga konsepto at makatulong sa mga mambabasa na magkaruon ng mas malalim na pag-unawa ukol dito.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Komunikasyon? Kahulugan at Halimbawa

Pagpapahayag ng Kaisipan

Hindi lang sa panitikan nakikita ang paggamit ng matalinghagang salita. Ito ay mahalaga rin sa pang-araw-araw na komunikasyon.

Maaari itong gamitin upang ipahayag nang mas mabisa ang mga kaisipan at opinyon.

Sa paggamit ng matalinghagang salita, mas naiintindihan ng mga tao ang kahalagahan ng isang ideya o ang damdamin ng nagsasalita.

Kapag ito ay nagagawa nang epektibo, mas naiimpluwensyahan nito ang mga tao at mas nagiging makabuluhan ang komunikasyon.

Kongklusyon

Sa pag-aaral ng matalinghagang salita, mas nauunawaan natin ang kahalagahan ng mga ito sa wika at komunikasyon.

Ito ay isang paraan ng pagpapahayag na nagbibigay-dagdag na kahulugan, kulay, at emosyon sa mga salita at pangungusap.

Ang mga uri ng matalinghagang salita tulad ng pagtutulad, pagwawangis, pagmamalabis, at pagsusuma ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa mga teksto at nagpapabukas ng pintuan sa mas mataas na antas ng pag-iisip.

Sa pamamagitan ng mga halimbawa at pag-unawa sa mga ito, mas nagiging epektibo tayo sa pagpapahayag ng ating mga ideya at damdamin sa iba.

Sa huli, ang matalinghagang salita ay isang mahalagang bahagi ng ating wika at kultura.

Ito ay nagpapabukas ng mga pinto ng imahinasyon at kahulugan, at nagbibigay-buhay sa mga salita at ideya.

Kaya’t huwag nating kalimutan ang halaga nito sa ating pag-aaral at paggamit ng wika.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *