Authorization Letter Tagalog Sample (Documents, Claiming Money, PSA)

paano gumawa ng authorization letter tagalog

Ang authorization letter ay isang dokumentong nagbibigay sa ibang tao ng legal na karapatang kumilos sa ngalan mo para sa ilang partikular na bagay.

Kung kailangan mo ng isang tao na kumilos bilang iyong ahente, mangolekta ng mahahalagang dokumento o tumanggap ng bayad para sa iyo, ang isang sulat ng pahintulot ay susi.

Ngunit paano ka gumawa ng isa?

Basahin ang artikulong ito upang matutunan ang lahat tungkol sa kung ano ang isang sulat ng pahintulot at kung paano ka makakagawa nito nang madali at epektibo.

Makakahanap ka ng impormasyon sa iba’t ibang uri ng mga sulat ng awtorisasyon, kung ano ang dapat nilang isama at higit pa—lahat ay idinisenyo upang tulungan kang lumikha ng isang sulat ng pahintulot na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan.

Ano ang authorization letter?

Ang isang sulat ng awtorisasyon ay isang dokumento na nagpapahintulot sa ibang tao na kumilos para sa iyo.

Maaaring ito ay para sa iba’t ibang mga kadahilanan, kabilang ang pag-claim ng mga dokumento o pera, pagkuha ng isang pakete, o iba pang mga gawain na hindi mo maaaring gawin sa iyong sarili.

BASAHIN DIN ITO:  Paano Gumawa ng Resume (2023 TAGALOG)

Dapat isama sa sulat ang iyong pangalan at tirahan, pati na rin ang pangalan at tirahan ng taong pinahintulutan mo.

Dapat mo ring isama ang layunin ng awtorisasyon at anumang partikular na tagubilin. 

Halimbawa, kung pinahihintulutan mo ang isang tao na kunin ang isang pakete, dapat mong ibigay ang tracking number at anumang iba pang nauugnay na impormasyon.

Sa wakas, kakailanganin mong lagdaan ang liham.

Kailan mo kailangan ng authorization letter?

Kung pinahihintulutan mo ang ibang tao na mag-claim ng mga dokumento o pera para sa iyo, kakailanganin mong magbigay ng pinirmahang authorization letter.

Ang liham na ito ay dapat magsaad ng pangalan ng taong pinahintulutan mo, pati na rin kung ano ang awtorisadong gawin nila.

Dapat ding isama sa sulat ng pahintulot ang iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kung sakaling kailangang makipag-ugnayan sa iyo ang tao.

Paano gumawa ng authorization letter?

Ang authorization letter ay isang dokumentong nagbibigay sa ibang tao ng legal na awtoridad na kumilos sa ngalan mo.

Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa iba’t ibang sitwasyon, tulad ng kung hindi mo magawang mag-claim ng isang dokumento o piraso ng pera sa iyong sarili.

Kapag sumusulat ng liham ng awtorisasyon, mahalagang isama ang lahat ng nauugnay na impormasyon tungkol sa sitwasyon at ang taong pinahintulutan mo.

BASAHIN DIN ITO:  Paano Gumawa ng Talumpati (2023 TAGALOG)

Makakatulong ito na matiyak na walang kalituhan at ang taong pinahintulutan mo ay kayang kumpletuhin ang gawain.

Narito ang isang template para sa isang authorization letter:

Petsa: _______________________

Kung kanino may kinalaman,

Ako, ___________________________ (iyong pangalan), ay nagpapahintulot sa ___________________________ (pangalan ng awtorisadong indibidwal) na kumilos sa ngalan ko patungkol sa ___________________________ (tiyak na gawain o sitwasyon). Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa, _________________________ (ilista ang anumang partikular na aksyon na pinapayagang gawin ng awtorisadong indibidwal).

Ang pahintulot na ito ay may bisa mula ___________________________ (petsa) hanggang ___________________________ (petsa). Kung kinakailangan, maaaring magbigay ng karagdagang dokumentasyon kapag hiniling.

Salamat sa iyong oras,

__________________________________________ (Iyong lagda)

Mga halimbawang liham ng awtorisasyon

Ang isang sulat ng pahintulot ay isinulat upang bigyan ang ibang tao ng pahintulot na gumawa ng isang bagay para sa iyo.

Ito ay maaaring pagkuha ng isang dokumento, pag-claim ng pera, o pagkolekta ng isang parsela.

Ang liham ay dapat na naka-print sa letterhead at dapat maglaman ng sumusunod na impormasyon:

  • Ang iyong pangalan at tirahan
  • Ang petsa
  • Ang pangalan at address ng taong pinahintulutan mo
  • Isang pahayag na nagpapahintulot sa tao na gawin ang mga tinukoy na gawain
  • Ang iyong lagda
BASAHIN DIN ITO:  Paano Gumawa ng Liham (2023 TAGALOG)

Siguraduhing isama ang anumang nauugnay na mga detalye, tulad ng kung ano ang awtorisadong gawin ng tao at kung gaano katagal siya pinahintulutan.

Mahalaga rin na sabihin kung ano ang mangyayari kung hindi makumpleto ng taong pinahintulutan mo ang gawain.

Halimbawa, maaaring gusto mong tukuyin na hindi ka mananagot para sa anumang pinsala o pagkalugi na natamo.

Konklusyon

Ang isang sulat ng awtorisasyon, tulad ng isang nakabalangkas sa gabay na ito, ay isang mahalagang kasangkapan na nagpapadali sa paglilipat ng mga dokumento at pera sa pagitan ng mga partido.

Tinitiyak nito na ang isang tao ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng isa pang indibidwal o organisasyon nang walang anumang panganib na kasangkot.

Hangga’t ang lahat ng mga tagubilin ay sinusunod nang maayos at ang kinakailangang impormasyon ay kasama, ang isang sulat ng pahintulot ay maaaring gamitin para sa maraming iba’t ibang layunin.

Sa isang malinaw na pag-unawa sa kung paano mag-draft ng isang epektibong sulat ng awtorisasyon, magiging mas madaling pahintulutan ang sinumang kailangan mo upang makumpleto ang ilang mga gawain o transaksyon.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *