Ano ang Pangatnig? Kahulugan at Halimbawa

ano ang pangatnig

Ang pangatnig ay isang mahalagang bahagi ng ating wika.

Ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na ginagamit upang magdugtong ng dalawang salita, parirala, o pangungusap.

Sa pagsasanib ng mga salita gamit ang pangatnig, nabibigyan nito ng kahulugan at pagkakabukod ang mga ideya.

Mga Uri ng Pangatnig

May iba’t ibang uri ng pangatnig na ginagamit sa ating wika.

Ang mga pangatnig ay maaaring magdugtong ng salita, parirala, o pangungusap na may magkaugnay na kahulugan o magkaibang kahulugan.

Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga pangatnig:

Pangatnig na Pananhi

Ang uri ng pangatnig na ito ay ginagamit upang magdugtong ng dalawang salita, parirala, o pangungusap na may magkakaugnay na kahulugan.

Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: at, pati, saka, gayundin, gayon din, atbp.

Halimbawa:

 • “Kumain ako ng isang pirasong tinapay at inumin ang kape.”
 • “Nag-aral siya ng mabuti, saka siya nagpahinga.”

Pangatnig na Pamatlig

Ang pangatnig na pamatlig ay ginagamit upang magdugtong ng dalawang salita, parirala, o pangungusap na may magkaibang kahulugan.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Teoryang Realismo? Kahulugan at Halimbawa

Maaari itong magsaad ng pagkakapantay, pagkakapareho, o pagkakaiba ng mga salita o ideya.

Halimbawa nito ay ang mga sumusunod: ngunit, subalit, datapwat, gayunpaman, at kahit na.

Halimbawa:

 • “Gusto ko sana pumunta sa party, ngunit wala akong pera.”
 • “Mahalaga ang pag-aaral, subalit hindi lang iyon ang tanging batayan ng tagumpay.”

Halimbawa ng Pangungusap na Gumagamit ng Pangatnig

Ang pangatnig ay ginagamit sa iba’t ibang pangungusap upang maipahayag ang malinaw at maayos na pagsasanib ng mga ideya.

Narito ang ilang halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng pangatnig:

 1. “Mahal ko ang aking pamilya kaya’t lagi ko silang pinoprotektahan.”
  • Ang pangatnig na “kaya’t” ay nagdudugtong sa dalawang ideya: ang pagmamahal sa pamilya at ang pagprotekta sa kanila.
 2. “Naglakad ako patungo sa park at doon ay nagpahinga.”
  • Ang pangatnig na “at” ay nagdudugtong sa dalawang kilos o pangyayari: ang paglakad patungo sa park at ang pagpahinga doon.
 3. “Gusto kong kumain ng ice cream, ngunit bawal sa akin ang matamis.”
  • Ang pangatnig na “ngunit” ay nagpapakita ng pagkakaiba o pagtutol sa dalawang ideya: ang pagnanais na kumain ng ice cream at ang pagbabawal sa matamis.
 4. “Sumama ako sa mga kaibigan ko sa field trip, saka ako nag-enjoy ng husto.”
  • Ang pangatnig na “saka” ay nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari: ang pagsama sa field trip at ang pagkakaroon ng tuwa o enjoyment pagkatapos.
 5. “Nagluto ako ng masarap na adobo, gayundin ang sinigang.”
  • Ang pangatnig na “gayundin” ay nagpapakita ng pagkakapareho ng dalawang pagluluto: adobo at sinigang.
BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Komunidad? Mga Halimbawa at Kahulugan

Kahalagahan ng Pangatnig sa Pagsasalita at Pagsulat

Ang pangatnig ay may malaking papel sa pagsasalita at pagsulat dahil ito ang nagbibigay-linaw sa mga kaisipan at nagpapakita ng tamang kaayusan ng mga salita, parirala, o pangungusap.

Ang paggamit ng tamang pangatnig ay nakatutulong upang maihatid ng malinaw at organisado ang mga ideya sa ating komunikasyon.

Sa pagsasalita, ang pangatnig ay nagbibigay ng tamang antas ng pahinga o tigil sa pagbigkas.

Ito rin ang nagpapakita ng ugnayan ng mga salita at ideya sa isang pangungusap.

Kapag tayo’y nagsasalita, mahalaga na maipahayag natin ng maayos at malinaw ang ating nais sabihin, at ang pangatnig ay nagiging kasangkapan upang maisaayos natin ang ating pagsasalita.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Balbal? Kahulugan at Halimbawa

Sa pagsusulat naman, ang pangatnig ay nagdudulot ng malinaw at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga salita at pangungusap.

Ito ang nagpapakita ng pagkakabukod ng mga ideya at kaisipan, at nagpapahiwatig kung ang mga ito ay magkakasama o magkaiba.

Ang tamang paggamit ng pangatnig ay nagbibigay-linaw sa mga magbabasa at nagpapahalaga sa pagiging organisado ng teksto.

Pangwakas

Sa kabuuan, ang pangatnig ay isang kahalagahang elemento ng wika na nagdudugtong sa mga salita, parirala, at pangungusap.

Ito ay nagbibigay ng malinaw na kaayusan sa pagsasalita at pagsulat, nagpapahayag ng ugnayan at pagkakabukod ng mga ideya, at naglalayong maging mas malinaw at organisado ang komunikasyon.

Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng pangatnig, nagiging epektibo at makabuluhan ang pagpapahayag ng mga kaisipan sa iba’t ibang larangan ng buhay.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *