Ano ang Merkantilismo? Halimbawa at Kahulugan

ano ang merkantilismo

Kapag tayo ay nagsusuri ng kasaysayan ng ekonomiya, isa sa mga konsepto na mahalagang nauunawaan ay ang merkantilismo.

Ang merkantilismo ay isang makabago at kontrobersyal na teorya sa ekonomiya na nagkaroon ng malalim na impluwensiya sa mga bansa noong ika-16 hanggang ika-18 siglo.

Sa blog post na ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng merkantilismo, ang mga pangunahing prinsipyo nito, at magbibigay tayo ng mga halimbawa upang mas maintindihan ito ng mas malalim.

Ano ang Merkantilismo?

Ang merkantilismo ay isang ekonomikong doktrina na naglalayong palakasin ang kapangyarihan at yaman ng isang bansa sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagsasagawa ng kalakalan, pag-angkat ng malalaking halaga ng ginto at pilak, at pagpapalakas ng mga industriya.

Ito ay umusbong noong ika-16 hanggang ika-18 siglo, at isa sa mga pangunahing layunin nito ay mapanatili ang kalakalan sa labas at magkaroon ng positibong kalakalan o trade surplus.

Sa ilalim ng doktrinang ito, ang gobyerno ay ginagampanan ang malalaking papel sa pag-regulate at pagpapalakas ng ekonomiya.

May mga mahahalagang konsepto sa ilalim ng merkantilismo:

Pangunahing Prinsipyo ng Merkantilismo

A. Export-Oriented Economy

Isang pangunahing prinsipyo ng merkantilismo ang pagtataguyod ng isang ekonomiya na nakatuon sa eksporyasyon.

Ibig sabihin nito, ang isang bansa ay dapat mag-produce ng mga kalakal na maaring ibenta sa ibang bansa at kumita mula dito.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Pagkonsumo? Halimbawa at Kahulugan

Sa pamamagitan nito, makakamit ang trade surplus, o mas mataas na halaga ng kalakalan kaysa sa kalakalan na importasyon.

B. Akumulasyon ng Ginto at Pilak

Ang isa pang mahalagang aspeto ng merkantilismo ay ang pag-aakumula ng ginto at pilak.

Ipinaniniwala ng mga merkantilista na ang ginto at pilak ay siyang nagbibigay-tibay sa ekonomiya ng isang bansa.

Sa pamamagitan ng pag-angkat ng malalaking halaga ng ginto at pilak mula sa ibang bansa, itinuturing na mas malakas ang ekonomiya ng isang bansa.

C. Proteksyonismo

Ang proteksyonismo ay isa ring mahalagang bahagi ng merkantilismo.

Ipinag-uutos ng proteksyonismo na magpasa ng mga patakaran at batas upang protektahan ang lokal na industriya ng bansa laban sa dayuhang kompetisyon.

Halimbawa nito ay ang pagpapataw ng mataas na taripa o buwis sa mga dayuhang kalakal upang magkaruon ng kapantayang pagkakataon ang lokal na industriya.

D. Kolonyalismo

Ang merkantilismo ay nag-udyok din sa mga bansa na magtayo ng mga kolonya sa iba’t ibang parte ng mundo.

Ang mga kolonya ay itinuturing na mapagkukunan ng yaman at mga kalakal na maaaring i-export.

Halimbawa nito ay ang mga kolonyang tinatag ng mga bansang Espanya at Inglaterra noong kanilang panahon.

Halimbawa ng Merkantilismo

Upang mas maintindihan ang konsepto ng merkantilismo, narito ang ilang halimbawa mula sa kasaysayan:

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Kasaysayan? Kahulugan at Kahalagahan

A. Pananakop ng Espanya sa Pilipinas

Isa sa mga malalaking halimbawa ng merkantilismo ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas noong ika-16 hanggang ika-19 siglo.

Sa ilalim ng kanilang pananakop, itinaguyod nila ang pag-angkat ng ginto at pilak mula sa Pilipinas.

Ang mga yamang ito ay ipinadala sa Espanya upang palakasin ang kanilang ekonomiya.

B. Mercantilist Policies ng Pransya

Noong panahon ng Hari Louis XIV ng Pransya, ipinatupad ang mga patakaran ng merkantilismo upang palakasin ang ekonomiya ng bansa.

Pinangunahan ito ni Jean-Baptiste Colbert, na nagtaguyod ng proteksyonismo at pagpapalakas ng lokal na industriya.

Dahil dito, nagkaruon ng positibong kalakalan ang Pransya.

C. Imperyalismong Britanya

Ang Imperyalismong Britanya ay isa pang halimbawa ng merkantilismo.

Ang Britanya ay nagtayo ng mga kolonya sa iba’t ibang bahagi ng mundo upang mapanatili ang supply ng mga raw materials at kalakal na kanilang kailangan.

Ipinapadala nila ang mga kalakal na gawa sa kanilang mga kolonya sa iba’t ibang parte ng mundo.

Pagtatapos ng Merkantilismo

Bagamat may ilang positibong epekto ang merkantilismo sa mga bansa, ito ay hindi nagtagal ng walang kritisismo.

Sa paglipas ng panahon, narealize ng mga ekonomista na ang konsepto ng merkantilismo ay may mga limitasyon at hindi sustainable.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Patakarang Pananalapi? Halimbawa at Kahulugan

Ang labis na pag-angkat ng ginto at pilak ay maaaring magdulot ng pag-usbong ng higit pang utang at pag-aaksaya ng yaman.

Sa pag-unlad ng makabagong ekonomiya, naging mahalaga ang malayang kalakalan at globalisasyon.

Ito ay nagdulot ng pagbubukas ng mga merkado at mas maraming pagkakataon para sa kalakalan sa buong mundo.

Ang mga prinsipyong merkantilista ay unti-unting napalitan ng mas malawakang pananaw sa ekonomiya.

Pagwawakas

Sa kabuuan, ang merkantilismo ay isang makabagong doktrina sa ekonomiya na nagtaguyod ng eksporyasyon, akumulasyon ng ginto at pilak, proteksyonismo, at kolonyalismo.

Bagamat ito ay may mga positibong epekto sa ilalim ng ilang kalagayan, nagdulot ito ng ilang limitasyon at hindi sustainable sa pangmatagalang panahon.

Ang pag-unlad ng makabagong ekonomiya ay nagdala ng mas malawakang pananaw sa kalakalan at globalisasyon.

Sa pag-aaral ng kasaysayan ng ekonomiya, mahalaga na malaman ang mga teoryang tulad ng merkantilismo upang mas maunawaan ang mga dahilan at implikasyon ng mga pangunahing pangyayari sa ekonomiya ng mga bansa.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *