Ano ang Entitlement Mentality? Kahulugan at Halimbawa

ano ang entitlement mentality

Sa ating lipunan, madalas nating maririnig ang salitang “entitlement mentality.

Ito ay isang kaisipan o paniniwala ng isang tao na siya ay may karapatan o dapat bigyan ng espesyal na trato, benepisyo, o privilehiyo nang hindi naman ito talaga nararapat.

Ang entitlement mentality ay nagpapakita ng pag-aangkin sa mga bagay na hindi binibigyan ng sapat na halaga o pagsisikap.

Ang kaisipang ito ay may malawak na epekto sa mga aspeto ng ating lipunan.

Kapag may mga tao na may entitlement mentality, maaaring mabawasan ang kanilang pagtanggap ng mga responsibilidad at pagsisikap.

Ito ay maaaring humantong sa pagiging pasaway o tamad, sapagkat sa kanilang pananaw, dapat silang bigyan ng lahat ng gusto nila nang walang pinaghirapan.

Ngunit ano ba talaga ang mga halimbawa ng entitlement mentality? Narito ang ilan sa mga halimbawa nito.

Halimbawa ng Entitlement Mentality

Pag-aasam ng espesyal na pagtrato

Ang taong may entitlement mentality ay umaasang sila ay bibigyan ng espesyal na pagtrato o benepisyo, kahit na hindi nila ito nararapat.

Halimbawa, isang empleyado na umaasang siya ay bibigyan ng mga kahalintulad na benepisyo o promosyon kahit hindi naman niya pinaghirapan o nakuha ang nararapat na kwalipikasyon.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Anyong Lupa? Kahulugan at Halimbawa

Kaugnayan sa serbisyo ng pamahalaan

Ang entitlement mentality ay maaaring makita rin sa pakikipag-ugnayan ng mga tao sa serbisyo ng pamahalaan.

May ilang mga indibidwal na umaasa na sila ay bibigyan ng mga benepisyo o tulong-pinansyal nang hindi naman nila ito talaga kinakailangan o nararapat.

Halimbawa, isang taong nag-aasam na makatanggap ng mataas na halaga ng social assistance o subsidyo kahit na may kakayahan silang magtrabaho o kumita ng sariling pera.

Inaasahang tagumpay

Minsan, ang entitlement mentality ay nagpapakita rin sa mga inaasahang tagumpay o resulta sa isang bagay nang walang sapat na pagsisikap.

Halimbawa, isang estudyante na umaasang makakuha ng mataas na marka sa isang pagsusulit nang hindi naman siya nag-aral o nagpapakadalubhasa sa nasasakupan ng pagsusulit.

Pagdudunong-dunongan

Ang entitlement mentality ay maaaring magpakita rin sa pagdudunong-dunongan ng mga tao.

Ito ay kapag ang isang indibidwal ay umasang siya ay dapat magtagumpay o maunawaan ang isang bagay nang hindi naman niya ito pinag-aaralan o pinagkukunan ng impormasyon.

Halimbawa, isang tao na umaasa na kusa na lang siyang magiging eksperto sa isang larangang hindi niya sinasagot o pinag-aaralan.

Ito ay isang uri ng entitlement mentality na nagpapakita ng kawalan ng pagsisikap sa pagkatuto at pag-unawa.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Katarungan? Mga Halimbawa at Kahulugan

Ang entitlement mentality ay isang nakakabahala at nakakasagabal na kaisipan sa ating lipunan.

Ito ay maaaring humantong sa hindi pagpapahalaga sa pagsisikap, katapatan, at pagtanggap ng responsibilidad.

Sa halip na magtrabaho at magsikap upang makamit ang mga bagay na ninanais natin, ang entitlement mentality ay nagpapadala sa atin sa isang kaisipan ng pag-aasam ng mga bagay nang hindi natin talaga nararapat.

Paano Iwasan ang Entitlement Mentality

Ngunit, paano natin maaaring labanan ang entitlement mentality?

Narito ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin:

Magkaroon ng pag-unawa sa tunay na halaga ng pagsisikap

Mahalagang maunawaan natin na ang tagumpay ay hindi nakukuha nang hindi pinaghihirapan.

Ang bawat tagumpay ay may kaakibat na pagpupunyagi, pagsasakripisyo, at pagsisikap.

Kapag naiintindihan natin ang kahalagahan ng pagsisikap, mas magiging determinado tayong magtrabaho at magtiyaga upang makamit ang mga ninanais natin.

Maging responsableng mamamayan

Tungkulin nating maging responsableng mamamayan at tanggapin ang mga responsibilidad natin sa lipunan.

Iwasan nating umasa sa iba para sa ating mga pangangailangan at magpatuloy sa pagtayo sa sariling mga paa.

Sa pamamagitan ng pagiging responsable at aktibo sa ating mga gawain, maaari tayong magkaroon ng positibong impluwensiya sa ating sarili at sa iba.

Pagpapahalaga sa pagsisikap ng iba

Kapag tayo ay mayroong pagsisikap at tagumpay sa buhay, mahalagang ipakita natin ang pagpapahalaga sa pagsisikap ng iba.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Kabihasnan? Katangian at Halimbawa

Bawat indibidwal ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at nagtatrabaho nang husto upang maabot ang kanilang mga pangarap.

Sa pamamagitan ng pagkilala sa pagsisikap ng iba at pagbibigay ng tamang pagkilala, tayo ay nagpapakita ng respeto at suporta sa mga taong nagtatrabaho nang maayos.

Magkaroon ng malasakit sa kapwa

Mahalaga rin na magkaroon tayo ng malasakit at pag-unawa sa iba.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong at suporta sa mga taong nangangailangan, tayo ay nagpapakita ng pagiging mapagbigay at hindi lamang umaasa sa mga benepisyo o karapatan na ibinibigay sa atin.

Sa halip na manghingi ng kung ano-ano, maaari tayong maging instrumento ng pagbabago sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at pag-abot ng kamay sa mga nangangailangan.

Pangwakas

Sa pagtatapos, mahalagang maunawaan natin na ang entitlement mentality ay hindi makabubuti sa atin bilang indibidwal at bilang isang lipunan.

Ang tunay na pagbabago at tagumpay ay nakasalalay sa ating pagpapahalaga sa pagsisikap, pag-unawa sa halaga ng responsibilidad, at pagiging malasakit sa kapwa.

Sa pagtataguyod ng mga ganitong halaga, malayang magbabago ang ating pananaw at magiging handa tayong harapin ang mga hamon at pagkakataon na darating sa ating buhay.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *