Ano ang Abstrak? Kahulugan at Mga Halimbawa

ano ang abstrak

Sa mundo ng akademiko at pagsasaliksik, ang abstrak ay isang mahalagang bahagi ng bawat papel na isinusulat.

Ito ay isang maikling buod na naglalaman ng pangunahing impormasyon at mga kahalagahan ng isang pag-aaral.

Sa blog na ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng abstrak at ibabahagi ang ilang halimbawa nito.

Ano ang Abstrak?

Ang abstrak ay isang maikling pahayag na naglalaman ng buod ng isang akademikong papel o pagsasaliksik.

Ito ay isang paraan upang maipakita sa mga mambabasa ang pangunahing paksa, layunin, metodolohiya, natuklasan, at konklusyon ng isang pagsusuri.

Sa pamamagitan ng abstrak, maaring makuha ng mga mambabasa ang kabuuan ng isang papel nang hindi na kailangang basahin ang buong teksto.

Kahulugan ng Abstrak

Ang abstrak ay naglalayong bigyan ng maikling paglalarawan ang mga mambabasa tungkol sa nilalaman ng papel.

Ito ay kadalasang may habang 100 hanggang 300 salita at isinusulat pagkatapos ng introduksyon ng papel.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Konsensya? Mga Halimbawa at Kahulugan

Ang abstrak ay sumasagot sa mga pangunahing katanungan:

Ano ang pagsusuri o papel na ito?

Ano ang ginawang pamamaraan ng pag-aaral?

Ano ang mga natuklasan?

At ano ang mga kahalagahan ng mga ito?

Halimbawa ng Abstrak

Narito ang ilang halimbawa ng abstrak:

Halimbawa 1: “Epekto ng Regular na Ehersisyo sa Kalusugan ng mga Kabataan”

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang epekto ng regular na ehersisyo sa kalusugan ng mga kabataan. Isinagawa ang pananaliksik sa isang pribadong paaralan at kasama ang 100 estudyante. Ginamit ang eksperimental na disenyo at sinukat ang mga resulta gamit ang mga standar na pamamaraan ng kalusugan. Nakita na ang mga kabataang regular na nag-eehersisyo ay may mas mataas na antas ng pisikal na kondisyon at mas mababang bilang ng mga sakit. Sa kabuuan, nagpapahiwatig ang pagsusuri na ang regular na ehersisyo ay may malaking benepisyo sa kalusugan ng mga kabataan.

Halimbawa 2: “Epekto ng Klima sa Produksyon ng Palay sa Lalawigan sa Pilipinas”

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong tukuyin ang epekto ng klima sa produksyon ng palay sa isang lalawigan sa Pilipinas. Ginamit ang datos mula sa mga nakaraang taon at ginamitan ng mga estadistikong pamamaraan para matukoy ang ugnayan ng klima at produksyon. Natuklasan na ang pagtaas ng temperatura at pagbabago ng patlang ng ulan ay may malaking impluwensya sa produksyon ng palay. Kapag ang temperatura ay masyadong mataas o ang pag-ulan ay hindi sapat, nagiging negatibo ang epekto sa produksyon. Ang mga natuklasang ito ay mahalagang impormasyon para sa mga magsasaka at mga ahensya ng pamahalaan upang maipamahagi ang tamang impormasyon at magkaroon ng mga estratehiya upang maibsan ang epekto ng klima sa sektor ng agrikultura.

Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak

1. Unahin ang pagsusuri ng papel o pagsasaliksik at pagbuo ng malinaw na pangunahing punto.

BASAHIN DIN ITO:  Kahalagahan ng Wika sa Lipunan

2. Isulat ang abstrak pagkatapos ng introduksyon, ngunit bago ang iba pang bahagi ng papel.

3. Isummarize nang maikli ang mga mahahalagang bahagi ng pagsusuri, tulad ng pamamaraan, natuklasan, at kahalagahan.

4. I-highlight ang mga natuklasan at konklusyon ng pagsusuri.

5. Siguraduhing magiging maikli, malinaw, at pumapaksa sa pangunahing punto ng papel ang abstrak.

BASAHIN DIN ITO:  Kabihasnang Sumer at Kanilang Mga Ambag

Kahalagahan ng Abstrak

Ang abstrak ay isang mahalagang bahagi ng isang papel dahil ito ang una at madalas na huling bahagi ng papel na binabasa ng mga mambabasa.

Ito ang nagbibigay ng impresyon sa mga mambabasa kung ang papel ay relevant at kung ito ay naglalaman ng impormasyon na nais nilang malaman.

Ang abstrak rin ang nagiging batayan ng mga mambabasa kung dapat nilang basahin ang buong papel o hindi.

Pangwakas

Sa pagtatapos, ang abstrak ay isang maikling pahayag na naglalaman ng buod ng isang akademikong papel o pagsasaliksik.

Ito ay naglalayong ipakita ang pangunahing punto, metodolohiya, natuklasan, at kahalagahan ng pagsusuri.

Mahalaga ang abstrak sa pagpapahayag ng kabuuang kahalagahan ng papel at sa paghikayat sa mga mambabasa na basahin ang buong teksto.

Sa pamamagitan ng tamang pagsulat ng abstrak, ang mga mananaliksik ay maaaring maihatid ang kanilang mga natuklasan sa mas malawak na mga mambabasa at makapagbigay ng ambag sa larangan ng kaalaman.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *