52 Quotes About Life Tagalog (Success)

life quotes tagalog

Ang buhay ay isang magandang biyaya na ibinigay sa atin ng ating Lumikha. Ito ay puno ng mga pagsubok, kaligayahan, kalungkutan, at mga pagbabago.

Sa bawat yugto ng ating paglalakbay, may mga salita na nagbibigay-inspirasyon, lakas, at pag-asa sa atin.

Sa blog na ito, ibabahagi ko ang 52 mga pahayag tungkol sa buhay na Tagalog, na sana’y maging gabay at inspirasyon sa bawat isa sa atin.

READ ALSO: 500+ Pick Up Lines Tagalog 2023 (Full Compilation)

Mga Nilalaman

Best Quotes about Life Tagalog

“Ang buhay ay isang maligayang paglalakbay, kahit na may mga pagsubok sa ating harapan.”

“Ang tunay na tagumpay ay ang pagtayo matapos ang bawat pagkabigo.”

life quotes tagalog

“Kung may buhay, may pag-asa.”

“Hindi mahalaga kung gaano karaming hakbang ang iyong gagawin, ang mahalaga ay hindi ka tumigil.”

“Ang pag-ibig ang pundasyon ng tunay na kaligayahan.”

“Sa bawat pagbukas ng araw, may pagkakataon na magsimula muli.”

life quotes tagalog

“Huwag hayaang kontrolin ng takot ang iyong mga desisyon.”

“Ang pagiging masaya ay nagsisimula sa pagtanggap sa kung sino at ano tayo.”

“Ang mga pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao, huwag silang ikahiya.”

“Tumayo sa kabila ng unos, at ito’y magiging isang liwanag sa iyong landas.”

life quotes tagalog

“Ang matagumpay na buhay ay hindi sukatan ng kayamanan, kundi ng kabutihang-loob.”

BASAHIN DIN ITO:  49 Sad Quotes Tagalog (about Life, Love, Family & Crush)

“Ang buhay ay maikli, kaya’t gamitin natin ito ng may pagmamahal at kabutihan.”

“Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa loob ng ating mga sarili.”

“Huwag kalimutang pasalamatan ang mga taong nagbigay ng pagmamahal at suporta.”

“Ang pag-asa ay kailangan upang harapin ang bawat pagsubok.”

life quotes tagalog

“Sa bawat paglisan, may bagong pagdating.”

“Tumayo ng matibay, anuman ang unos ay kayang lampasan.”

“Ang pag-aaral ay isang daan patungo sa tagumpay.”

“Ang bawat tao ay may kwento, kaya’t huwag nating husgahan ang iba batay lamang sa kanilang hitsura.”

quotes about life tagalog

“Magpasalamat sa araw-araw na pagkakataon upang mabuhay at magmahal.”

“Kapag may tiyaga, may nilaga.”

“Ang respeto ay hindi dapat ipagkait sa sinuman.”

“Sa pag-iwas sa pagkakamali, mawawalan tayo ng pagkakataon na matuto.”

quotes about life tagalog

“Ang pagiging masaya ay isang desisyon na ginagawa natin araw-araw.”

“Ang tunay na ganda ay nasa kalooban ng isang tao.”

“Maging handa sa pagbabago, sapagkat iyon ang tanging permanente sa buhay.”

“Ang pananaw na positibo ay nagbubukas ng mas maraming posibilidad.”

“Kapag may pangarap, may saysay ang bawat paggising sa umaga.”

quotes about life tagalog

“Huwag hayaang ang takot ang humadlang sa iyong mga pangarap.”

BASAHIN DIN ITO:  45 Real Talk Patama Quotes Tagalog (Pain, Pride, & Relationship)

“Ang bawat araw ay regalo, kaya’t huwag natin itong sayangin.”

“Huwag ipagkait ang pagmamahal sa iba, sapagkat ito ang pinakamagandang regalo.”

“Ang tagumpay ay mas matamis kapag pinaghirapan.”

quotes about life tagalog

“Ang pag-unawa sa kapwa ay nagbubukas ng pintuan ng pagkakaunawaan.”

“Kahit malayo sa pamilya, ang pagmamahal ay nananatili.”

“Ang bawat duda ay may katumbas na pag-asa.”

“Ang pagtanggap sa pagkakamali ng iba ay nagpapakita ng tunay na pagiging makatao.”

quotes about life tagalog

“Huwag kalimutang yakapin ang sarili at sabihing ‘mahal kita’.”

“Ang pagbabagong nais nating makamtan ay nagsisimula sa pagbabago sa sarili.”

“Ang matapat na pagkakaibigan ay nagtatagal kahit sa pinakamalakas na bagyo.”

“Ang bawat karanasan ay may aral na dapat nating tandaan.”

quotes about life tagalog

“Hindi mo kailangang maging perpekto, basta maging tapat sa iyong mga pangarap.”

“Ang pagiging mapagpasalamat ay nagbibigay-daan sa mas maraming pagpapala.”

“May dahilan ang bawat pagtatagpo sa buhay ng mga tao.”

“Huwag hayaang ang galit ang magtanghal sa ating pagkatao.”

“Ang kaligayahan ay hindi nakukuha sa pag-aari, kundi sa mga simpleng bagay.”

quotes about life tagalog

“Kapag may pagmamahal, lahat ay kayang pagtagumpayan.”

“Ang tunay na kaibigan ay kasama sa hirap at ginhawa.”

“Ang mga pangarap ay nararapat lamang para sa mga taong may tapang na tuparin ito.”

BASAHIN DIN ITO:  43 Funny Quotes Tagalog (about Self, Money, & Love)

“Ang pagkakamali ay hindi hadlang sa pag-abot sa iyong mga pangarap.”

quotes about life tagalog

“Mahalin ang sarili, sapagkat ikaw ay espesyal at may halaga.”

“Ang buhay ay isang paglalakbay, kaya’t huwag nating kalimutang tumawa.”

“Ang pagmamahal sa sarili ay ang pundasyon ng pagmamahal sa iba.”

Pangwakas

Nawa’y maging inspirasyon sa iyo ang mga pahayag na ito tungkol sa buhay.

Sa bawat araw na dumaan, may mga bagong pagkakataon na naghihintay upang masuklian ang ating pagmamahal at pag-unawa sa mundo.

Hindi man perpekto ang ating buhay, tandaan na sa bawat pag-angat at pagbagsak, may mga salita na handang magbigay-lakas sa atin.

Huwag nating kalimutan na tayo ay mga biyayang mayroong kakayahang baguhin ang ating landas tungo sa mas makulay at mas matagumpay na buhay.