Panalangin sa Klase Tagalog (Umaga at Hapon)

panalangin sa klase

Bago magsimula ng klase, isang magandang gawain ang magdasal.

Sa pamamagitan ng panalangin, maipapadama natin ang ating pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa kaligtasan at gabay ng Diyos sa bawat araw.

Sa artikulong ito, ibabahagi natin ang 12 halimbawa ng mga panalangin bago magklase na maaring magamit ng mga guro at mag-aaral.

Magagamit ito upang magbigay ng inspirasyon at pagkakaisa sa lahat ng magkaklase.

Mga Nilalaman

Panalangin Bago Magsimula sa Klase

  1. Mahal na Diyos, humihiling kami ng kabutihan sa aming mga kaklase at sa aming guro. Patnubayan po ninyo kami sa aming pag-aaral upang magtagumpay kami sa aming mga pangarap at mga layunin. Amen.
  2. Ama naming makapangyarihan, tulungan ninyo kaming maging mapagbigay sa aming mga kaklase. Bigyan niyo po kami ng kahandaan upang tumugon sa mga pangangailangan ng aming kapwa. Amen.
  3. Panginoon, dalangin namin ang kapayapaan sa aming klase. Palayain niyo po kami sa anumang uri ng kaguluhan at magbigay ng pagkakaisa sa aming mga kaklase. Amen.
  4. Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin. Mahal namin ang aming pamilya, mga kaibigan, at mga guro. Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga biyaya. Amen.
  5. Ama naming magiting, nagdadasal kami para sa aming pagsasama bilang isang klase. Tulungan niyo po kaming magtagumpay sa aming mga gawain at magpakaisa sa bawat araw. Amen.

Ilang Halimbawa ng Panalangin sa Klase

Mahal na Diyos, hinihiling namin ang inyong gabay at kalooban sa aming pag-aaral. Patnubayan po ninyo kami sa aming mga gawain at gawin nawa namin ang inyong kalooban. Amen.

panalangin sa klase

Ama naming mahabagin, tinatawag namin ang inyong awa upang magbigay ng pagkakaisa sa aming klase. Tulungan niyo po kaming magpakatotoo sa aming mga gawain at magtulungan sa bawat isa. Amen.

panalangin sa klase

Diyos na makapangyarihan, nawa ay maisakatuparan namin ang inyong kalooban sa aming pag-aaral. Pagtibayin niyo po ang aming loob upang gawin ang tama at magtagumpay sa aming mga layunin. Amen.

panalangin sa klase

Panginoon, hinahangad namin ang inyong pag-asa sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon at magtagumpay sa bawat araw. Amen.

panalangin sa klase

Mahal naming Ama, nawa ay maging mabisa at magaling kaming mga mag-aaral sa aming klase. Tulungan niyo po kaming magpakadalubhasa sa aming mga gawain at makapagtapos ng aming pag-aaral nang may tagumpay at kapanatagan ng kalooban. Amen.

panalangin sa klase

Ama naming makapangyarihan, hinihiling namin ang inyong pang-unawa sa aming mga kaklase at sa aming guro. Gabayan niyo po kami upang maunawaan ang bawat isa at magpakatotoo sa bawat araw. Amen.

panalangin sa klase

Panginoon, nagdadasal kami para sa inyong pagpapala sa aming pag-aaral. Pagpalain niyo po kami upang magtagumpay sa aming mga pangarap at makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng aming mga gawain. Amen.

panalangin sa klase

Pangwakas

Ang panalangin bago magsimula ng klase ay mahalaga upang bigyan ng pagpapala at gabay mula sa Diyos ang mga mag-aaral.

BASAHIN DIN ITO:  Ano ang Sanaysay? Kahulugan at Mga Halimbawa

Sa pamamagitan ng mga panalanging ito, makakatulong ito upang magkaroon ng maayos na takbo ang mga gawain sa klase at magtagumpay sa kanilang pag-aaral.