Ang Malaking Aso at ang Maliit na Pusa

Ang Malaking Aso at ang Maliit na Pusa

Sa isang malayong lugar sa gubat, may nakatira isang malaking aso at isang maliit na pusa. Ang malaking aso ay si Bato, at ang maliit na pusa naman ay si Liit.

Sa simula, hindi magkasundo sina Bato at Liit. Palaging nag-aaway sila at hindi nagkakaintindihan.

Ang malaking aso, palaging nagmamalaki sa kanyang lakas at laki, samantalang ang maliit na pusa ay matapang at mapagpakumbaba.

Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa gubat. Isang malaking bagyo ang dumating na nagdulot ng delubyo sa kanilang lugar.

BASAHIN DIN ITO:  Ang Kwento ng Magkaibigang Daga

Ang mga hayop ay nagtakbuhan at naghanap ng tirahan.

Nakita ni Bato na ang kanyang kaibigan na si Liit ay nag-iisa at labis ang takot. Sa halip na iwanan ito, pinili niyang tulungan si Liit.

Tinulungan ni Bato si Liit na maghanap ng ligtas na lugar upang magtago sa panahon ng delubyo.

Habang sila ay nagtataguan sa ilalim ng malaking puno, naging malapit na sila at naging magkaibigan. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang magtulungan at magmahalan.

BASAHIN DIN ITO:  Ang Paglalakbay ni Pepito sa Kaharian ng mga Hayop

Mula noon, sila’y naging magkasama at hindi na nag-iisa sa anumang pagsubok na kanilang haharapin.

Aral ng Kwento

Ang pagkakaibigan ng malaking aso at maliit na pusa ay nagpatunay na kahit magkaiba ang anyo at lakas, maaaring magkaroon ng tunay na pagkakaibigan at pagmamahalan.

Ang aral ng kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagtanggap at pagmamahal sa kabila ng pagkakaiba-iba ng tao o hayop.

Ipinapakita rin nito na ang tunay na kaibigan ay handang tumulong at magmahal sa panahon ng pangangailangan.

BASAHIN DIN ITO:  Si Maria at ang Enchanted Garden